WYBORY

Zakończyły się wybory w organizacji zakładowej nr 311 NSZZ „Solidarność” w Lotte Wedel. Skład nowej Komisji Zakładowej: Przewodniczący: Dariusz Skorek Zastępcy: Elżbieta Dębska, Piotr Rybiński Sekretarz: Janusz Kudelski Skarbnik: Danuta Jusińska Członkowie Prezydium: Krzysztof Borczyk, Marek Stabiński, Dariusz Wodarski Członkowie Komisji Zakładowej: Ewa Kapciak, Agnieszka Gronecka, Krzysztof Górski, Wojciech Koselski, Dorota Łach, Dariusz Przybysz, Jerzy Użarowski

ZAPOZNAJ SIĘ Z CAŁYM ARTYKUŁEM

Oświadczenie Przewodniczącego KK „S” w/s prac Komisji Kodyfikacyjnej dot. prawa pracy

Koleżanki i Koledzy, Członkowie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, coraz częściej w środkach masowego przekazu ukazują się informacje na temat prac Komisji Kodyfikacyjnej prawa pracy. Niestety, są one niepokojące i wzbudzające duże emocje, nierzadko uzasadniony sprzeciw. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2016 r. – 15 września 2016 roku została powołana przy ministrze właściwym do spraw prawa pracy Komisja Kodyfikacyjna prawa pracy. Do zadań Komisji należy ( w okresie wynoszącym nie więcej niż 18 miesięcy) opracowanie projektu ustawy – Kodeks pracy wraz z uzasadnieniem oraz projektu ustawy…

ZAPOZNAJ SIĘ Z CAŁYM ARTYKUŁEM

PISMO DO ZARZĄDU

W dniu 14.02.2018 roku Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” przekazała Zarządowi firmy pismo w sprawie nieprawidłowości i spostrzeżonych uchybień. Związek Solidarność oczekuje podjęcia działania oraz wyjaśnienia zgłoszonych kwestii do dnia 28.02.2018 podczas spotkania z Zarządem. Dnia 16.02.2018 odbędzie się spotkanie Komisji Socjalnej w sprawie preliminarza na 2018 rok. Dnia 22.02.2018 odbędzie się drugie spotkanie w sprawie wzrostu wynagrodzenia.

ZAPOZNAJ SIĘ Z CAŁYM ARTYKUŁEM

Obradował zespół ds. prawa pracy

Wydłużenie urlopu wypoczynkowego, modyfikacja składników wynagrodzenia minimalnego a także zmiany diet w zagranicznej podróży służbowej to tylko niektóre zagadnienia, którymi zajmie się Zespół Problemowy ds. prawa pracy Rady Dialogu Społecznego, informuje „Dziennik Gazeta Prawna”. Na pierwszy ogień idą zmiany limitów zatrudnienia tymczasowego. Pracodawcy proponują, aby układ zbiorowy pracy mógł je wydłużać do maksymalnie 24 miesięcy. Związki zawodowe wyraziły wolę podjęcia rozmów, jednak „Solidarność” zwraca uwagę, że w takiej sytuacji pracownicy tymczasowi powinni być uwzględniani przy ustaleniu liczebności załogi. PRZECZYTAJ WIĘCEJ

ZAPOZNAJ SIĘ Z CAŁYM ARTYKUŁEM

Co przyniósł rok 2017, co przyniesie 2018?

Rok 2017 i plany na rok 2018 omawia Dariusz Skorek, przewodniczący Komisji Zakładowej nr 311 NSZZ „Solidarność” w Lotte Wedel i przewodniczący Krajowej Sekcji Przemysłu Cukierniczego, Młynarskiego i Piekarniczego. – Co  jest największym sukcesem „Solidarności” w mijającym roku? – Dla naszej organizacji związkowej każdy rok jest trudny. Kiedy rządziła koalicja PO-PSL to  w zakładach, praca związkowa nie była czymś lekkim i przyjemnym. Co nie oznacza, że teraz jest o wiele lżej lub ciekawiej. Zawsze ktoś próbuje postawić nas do konta. Muszę przypomnieć, że do tej pory nie liczyły się nasze…

ZAPOZNAJ SIĘ Z CAŁYM ARTYKUŁEM

KAMIONEK cz2

Tak jak pisałem w poprzedniej części, parcelacja terenów praskich doprowadziła do podziału Pragi na Biskupią i Magnacką. Kamionek, który w późniejszych latach stał się częścią Pragi, znalazł się w części biskupiej, co nie przeszkodziło jednak w dalszym jej go rozwoju. Właściciele obu części, każdy z osobna i na swój sposób, dbali o należące do nich włości. Szybki rozwój i proces urbanizacyjny pozwolił by w Kamion zainwestował proboszcz Stanisław Skarszewski, który założył miasteczko nazwane od jego nazwiska Skarszewem, co z czasem zamieniono na Skaryszew. Szybki rozrost jurydyki skaryszewskiej sprawił, że status…

ZAPOZNAJ SIĘ Z CAŁYM ARTYKUŁEM