OSOBA DO KONTAKTU

Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” wyznaczyła osobę do bezpośredniego kontaktu w bieżących sprawach pracowniczych w Inter Europol. Kolega Marcin Mańturzyk jest pracownikiem zakładu w Markach i pracuje na pakowni – na1 zmianie. Ważne jest aby osoby pragnące porozmawiać o tematach związanych z pracą, nie zakłócały normalnego trybu produkcyjnego, a robiły to bezpośrednio przed pracą w trakcie przerwy lub po pracy. Zawsze posiadając pocztę email można do Marcina napisać lub wyszukać go w mediach społecznościowych i umówić na temat związany z zakładem.

ZAPOZNAJ SIĘ Z CAŁYM ARTYKUŁEM

RADA SEKCJI

W dniach 08-10 czerwca 2022 roku w Sulejowie obradowała Rada Krajowej Sekcji Przemysłu Cukierniczego, Młynarskiego i Piekarniczego NSZZ „Solidarność”. W obradach wzięło udział 28 członków związku z zakładów tworzących sekcję oraz z zaprzyjaźnionych z sekcją organizacji związkowych NSZZ „Solidarność”. Podczas obrad Rada Sekcji zajęła się omówieniem sytuacji w branży cukierniczej, piekarskiej, młynarskiej oraz słodkich i słonych przekąsek. Organizacje związkowe tworzące Krajową Sekcję podzieliły się swoimi spostrzeżeniami oraz wnikliwie omówiły sytuację w branży po okresie ścisłej pandemii. Jednym z ważniejszych punktów w obradach była dyskusja związana z funkcjonowaniem całej branży w…

ZAPOZNAJ SIĘ Z CAŁYM ARTYKUŁEM

GRAFIKI W INTER EUROPOL

Komisja Międzyzakładowa zajęła się sprawą grafików na 2022 rok. Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” informuje że zgłoszony problem dotyczył niezgodnego z zapisem kodeksu pracy momentem ogłaszania grafików. Komisja Solidarność zareagowała na nieprawidłowość związaną brakiem grafiku w dniu 28 grudnia, który dotyczył nowego okresu rozliczeniowego. Problem polegał także na tym że przełożonych nie zdziwiło że grafiki są ogłaszane w sposób niezgodny z zapisami kodeksu pracy, natomiast problemem był fakt że związek poinformował pracodawcę o zaistniałej nieprawidłowości. W dniu dzisiejszym Komisja wystosowała pismo w tej sprawie do Dyrektora Personalnego, który odniósł się zaistniałej…

ZAPOZNAJ SIĘ Z CAŁYM ARTYKUŁEM