PLANY, PLANY….

To dopiero trzeci numer w tym kończącym się roku. Trochę mało, ale zdając się na  ilość spraw które absorbowały Komisję Zakładową NSZZ „Solidarność”, to i tak sukces.  W większości przypadków były to sprawy, które z bezpośredniej perspektywy pracownika, były prawie niewidoczne. Jednak pośrednio miały odniesienie do funkcjonowania i działania w zakładzie. W  największym procencie dotyczyło to zmian zapisu Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, oraz niektórych zapisów Regulaminu Pracy.  Sprawa Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy została definitywnie w tym roku zamknięta i oczekujemy na wiadomość z Państwowej Inspekcji Pracy o wpisaniu go w …

ZAPOZNAJ SIĘ Z CAŁYM ARTYKUŁEM