WYBORY

Zakończyły się wybory w organizacji zakładowej nr 311 NSZZ „Solidarność” w Lotte Wedel. Skład nowej Komisji Zakładowej: Przewodniczący: Dariusz Skorek Zastępcy: Elżbieta Dębska, Piotr Rybiński Sekretarz: Janusz Kudelski Skarbnik: Danuta Jusińska Członkowie Prezydium: Krzysztof Borczyk, Marek Stabiński, Dariusz Wodarski Członkowie Komisji Zakładowej: Ewa Kapciak, Agnieszka Gronecka, Krzysztof Górski, Wojciech Koselski, Dorota Łach, Dariusz Przybysz, Jerzy Użarowski

ZAPOZNAJ SIĘ Z CAŁYM ARTYKUŁEM

PISMO DO ZARZĄDU

W dniu 14.02.2018 roku Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” przekazała Zarządowi firmy pismo w sprawie nieprawidłowości i spostrzeżonych uchybień. Związek Solidarność oczekuje podjęcia działania oraz wyjaśnienia zgłoszonych kwestii do dnia 28.02.2018 podczas spotkania z Zarządem. Dnia 16.02.2018 odbędzie się spotkanie Komisji Socjalnej w sprawie preliminarza na 2018 rok. Dnia 22.02.2018 odbędzie się drugie spotkanie w sprawie wzrostu wynagrodzenia.

ZAPOZNAJ SIĘ Z CAŁYM ARTYKUŁEM

PRZED WYBORAMI

Zapadły już decyzje dotyczące wyborów w naszej organizacji zakładowej NSZZ „Solidarność”. Do wyborów podchodzić będziemy dwutorowo. Pierwszy okres to zbieranie i zgłaszanie kandydatur na delegatów zebrania wyborczego.  Kandydatury zbierać będziemy przez cały grudzień, aby w styczniu przejść przez proces wyborów w okręgach. Zgodnie z decyzją Komisji Zakładowej powołano aż 13 okręgów wyborczych, z pośród których zostaną wybrani delegaci. Na każde rozpoczynające się 4 członków związku w danym okręgu, przypadać może jeden mandat delegata. Oznacza to, że okręg, który posiada od 1 do 4 członków, może wybrać jednego delegata, 5-8 członków…

ZAPOZNAJ SIĘ Z CAŁYM ARTYKUŁEM

Idą święta

Idą święta, a co za tym idzie, pojawia się coraz więcej pytań, czy związek coś szykuje, czy cokolwiek będzie dla związkowców? Odpowiem. Nie wiem? To samo pytanie zadaje sobie Komisja Zakładowa, pomna problemów w ubiegłych latach. Bo nawet jeżeli znajda się pieniądze, a myślę że udałoby się wygospodarować parę złotych. Nadal jednak pozostają dwa pytania. Co to ma być i kto się tym zajmie? I tutaj niewątpliwie pojawia się problem. Kto poświeci swój czas, aby dokonać zakupu, przywieźć to do zakładu i popakować prawie 160 paczek, lub innego rodzaju prezentów.…

ZAPOZNAJ SIĘ Z CAŁYM ARTYKUŁEM

Z wizytą w Suchowoli

Pierwszy wyjazd ze sztandarem Sekcji na uroczystości w Suchowoli w dniu 20.10.2017. Asysty sztandaru, podjęła się organizacja z Lotte Wedel w składzie: Dariusz Skorek, Danuta Jusińska, Dorota Łach i Janusz Kudelski. Sztandar był obecny na cmentarzu w Suchowoli gdzie pochowani są rodzice Ks. Jerzego. Nadepnie udał się przed pomnik Księdza Jerzego w Suchowoli. Zakończeniem była msza św w tutejszej parafii. Więcej na stronie Kroniki Sztandaru >>>>>>KLIKNIJ

ZAPOZNAJ SIĘ Z CAŁYM ARTYKUŁEM

33. rocznica śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszko

Dnia 19.10.2017 w kościele św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu sprawowana była msza św. z okazji 33. rocznicy męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki, podczas której poświęcony został sztandar Krajowej Sekcji Przemysłu Cukierniczego, Młynarskiego i Piekarniczego. Aktu tego dokonał ks. bp Piotr Jarecki, biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej. W uroczystości uczestniczył poczet sztandarowy z naszej organizacji w składzie: Jerzy Użarowski, Elżbieta Dębska, Dorota Łach. Więcej na stronie cukiernicy.eu

ZAPOZNAJ SIĘ Z CAŁYM ARTYKUŁEM

SEMINARIUM W WARSZAWIE

W dniach 19 – 20 września w Warszawie, odbyło się seminarium pracowników czekolady i wyrobów cukierniczych. Europejska Federacja Związków Zawodowych Żywności, Rolnictwa i Turystyki EFFAT,  dzięki zaangażowaniu  komitetu sterującego ds. kakao, zorganizował seminarium w którym  wzięli udział przedstawiciele Krajowej Sekcji Przemysłu Cukierniczego, Młynarskiego i Piekarniczego NSZZ „Solidarność”. Dzięki zaangażowaniu koordynatora Sekcji Kolegi Artura Krasińskiego, w spotkaniu uczestniczyło ponad 50

ZAPOZNAJ SIĘ Z CAŁYM ARTYKUŁEM