Marcowe info

Dnia 28.02.2018 (środa) odbyło się spotkanie wyjaśniające po złożonym do Zarządu firmy  piśmie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”. Na spotkanie zaproszeni zostali przez Zarząd firmy, także przedstawiciele Rady Pracowników oraz OPZZ. W pierwszych założeniach, spotkanie miało być poświęcone problemom produkcyjnym, które zgłosili pracownicy poprzez związek Solidarność oraz członków Rady Pracowników ze strony Solidarności.  Jednak z powodu zbyt ważnych tematów i zagadnień zawartych w piśmie Solidarności, spotkanie dotyczyło tylko omawianiu tematów z pisma. Więcej o piśmie w dalszej  części Infosa BĘDĄ PODWYŻKI WYNAGRODZEŃ Niestety nie uczestniczyłem w dwóch ostatnich, jakże  ważnych spotkaniach…

ZAPOZNAJ SIĘ Z CAŁYM ARTYKUŁEM

WYBORY

Zakończyły się wybory w organizacji zakładowej nr 311 NSZZ „Solidarność” w Lotte Wedel. Skład nowej Komisji Zakładowej: Przewodniczący: Dariusz Skorek Zastępcy: Elżbieta Dębska, Piotr Rybiński Sekretarz: Janusz Kudelski Skarbnik: Danuta Jusińska Członkowie Prezydium: Krzysztof Borczyk, Marek Stabiński, Dariusz Wodarski Członkowie Komisji Zakładowej: Ewa Kapciak, Agnieszka Gronecka, Krzysztof Górski, Wojciech Koselski, Dorota Łach, Dariusz Przybysz, Jerzy Użarowski

ZAPOZNAJ SIĘ Z CAŁYM ARTYKUŁEM

PISMO DO ZARZĄDU

W dniu 14.02.2018 roku Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” przekazała Zarządowi firmy pismo w sprawie nieprawidłowości i spostrzeżonych uchybień. Związek Solidarność oczekuje podjęcia działania oraz wyjaśnienia zgłoszonych kwestii do dnia 28.02.2018 podczas spotkania z Zarządem. Dnia 16.02.2018 odbędzie się spotkanie Komisji Socjalnej w sprawie preliminarza na 2018 rok. Dnia 22.02.2018 odbędzie się drugie spotkanie w sprawie wzrostu wynagrodzenia.

ZAPOZNAJ SIĘ Z CAŁYM ARTYKUŁEM

PRZED WYBORAMI

Zapadły już decyzje dotyczące wyborów w naszej organizacji zakładowej NSZZ „Solidarność”. Do wyborów podchodzić będziemy dwutorowo. Pierwszy okres to zbieranie i zgłaszanie kandydatur na delegatów zebrania wyborczego.  Kandydatury zbierać będziemy przez cały grudzień, aby w styczniu przejść przez proces wyborów w okręgach. Zgodnie z decyzją Komisji Zakładowej powołano aż 13 okręgów wyborczych, z pośród których zostaną wybrani delegaci. Na każde rozpoczynające się 4 członków związku w danym okręgu, przypadać może jeden mandat delegata. Oznacza to, że okręg, który posiada od 1 do 4 członków, może wybrać jednego delegata, 5-8 członków…

ZAPOZNAJ SIĘ Z CAŁYM ARTYKUŁEM

Idą święta

Idą święta, a co za tym idzie, pojawia się coraz więcej pytań, czy związek coś szykuje, czy cokolwiek będzie dla związkowców? Odpowiem. Nie wiem? To samo pytanie zadaje sobie Komisja Zakładowa, pomna problemów w ubiegłych latach. Bo nawet jeżeli znajda się pieniądze, a myślę że udałoby się wygospodarować parę złotych. Nadal jednak pozostają dwa pytania. Co to ma być i kto się tym zajmie? I tutaj niewątpliwie pojawia się problem. Kto poświeci swój czas, aby dokonać zakupu, przywieźć to do zakładu i popakować prawie 160 paczek, lub innego rodzaju prezentów.…

ZAPOZNAJ SIĘ Z CAŁYM ARTYKUŁEM

Z wizytą w Suchowoli

Pierwszy wyjazd ze sztandarem Sekcji na uroczystości w Suchowoli w dniu 20.10.2017. Asysty sztandaru, podjęła się organizacja z Lotte Wedel w składzie: Dariusz Skorek, Danuta Jusińska, Dorota Łach i Janusz Kudelski. Sztandar był obecny na cmentarzu w Suchowoli gdzie pochowani są rodzice Ks. Jerzego. Nadepnie udał się przed pomnik Księdza Jerzego w Suchowoli. Zakończeniem była msza św w tutejszej parafii. Więcej na stronie Kroniki Sztandaru >>>>>>KLIKNIJ

ZAPOZNAJ SIĘ Z CAŁYM ARTYKUŁEM

33. rocznica śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszko

Dnia 19.10.2017 w kościele św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu sprawowana była msza św. z okazji 33. rocznicy męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki, podczas której poświęcony został sztandar Krajowej Sekcji Przemysłu Cukierniczego, Młynarskiego i Piekarniczego. Aktu tego dokonał ks. bp Piotr Jarecki, biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej. W uroczystości uczestniczył poczet sztandarowy z naszej organizacji w składzie: Jerzy Użarowski, Elżbieta Dębska, Dorota Łach. Więcej na stronie cukiernicy.eu

ZAPOZNAJ SIĘ Z CAŁYM ARTYKUŁEM