Wrześniowy InfoS

Co prawda  wybory odbyły się w marcu , a sekcyjne w kwietniu, niemniej należy przekazać pełne wiadomości i nowy sposób zorganizowania działalności związku Solidarność w naszym zakładzie i poza nim. Władzą wykonawczą jest Komisja Zakładowa nr 311 którą wybrali delegaci podczas Zakładowego Zebrania Delegatów organizacji zakładowej NSZZ „Solidarność”  Przewodniczącym został wybrany Dariusz Skorek, który z pośród wybranych członków  Komisji Zakładowej powołał na zastępców Elżbietę Dębską oraz Piotra Rybińskiego. Sekretarzem został Janusz Kudelski , natomiast skarbnikiem związku Danuta Jusińska. Ścisłe grono uzupełnili  Członkowie Prezydium  w  składzie Krzysztof Borczyk, Marek Stabiński i…

ZAPOZNAJ SIĘ Z CAŁYM ARTYKUŁEM

Marcowe info

Dnia 28.02.2018 (środa) odbyło się spotkanie wyjaśniające po złożonym do Zarządu firmy  piśmie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”. Na spotkanie zaproszeni zostali przez Zarząd firmy, także przedstawiciele Rady Pracowników oraz OPZZ. W pierwszych założeniach, spotkanie miało być poświęcone problemom produkcyjnym, które zgłosili pracownicy poprzez związek Solidarność oraz członków Rady Pracowników ze strony Solidarności.  Jednak z powodu zbyt ważnych tematów i zagadnień zawartych w piśmie Solidarności, spotkanie dotyczyło tylko omawianiu tematów z pisma. Więcej o piśmie w dalszej  części Infosa BĘDĄ PODWYŻKI WYNAGRODZEŃ Niestety nie uczestniczyłem w dwóch ostatnich, jakże  ważnych spotkaniach…

ZAPOZNAJ SIĘ Z CAŁYM ARTYKUŁEM

WYBORY

Zakończyły się wybory w organizacji zakładowej nr 311 NSZZ „Solidarność” w Lotte Wedel. Skład nowej Komisji Zakładowej: Przewodniczący: Dariusz Skorek Zastępcy: Elżbieta Dębska, Piotr Rybiński Sekretarz: Janusz Kudelski Skarbnik: Danuta Jusińska Członkowie Prezydium: Krzysztof Borczyk, Marek Stabiński, Dariusz Wodarski Członkowie Komisji Zakładowej: Ewa Kapciak, Agnieszka Gronecka, Krzysztof Górski, Wojciech Koselski, Dorota Łach, Dariusz Przybysz, Jerzy Użarowski

ZAPOZNAJ SIĘ Z CAŁYM ARTYKUŁEM

PISMO DO ZARZĄDU

W dniu 14.02.2018 roku Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” przekazała Zarządowi firmy pismo w sprawie nieprawidłowości i spostrzeżonych uchybień. Związek Solidarność oczekuje podjęcia działania oraz wyjaśnienia zgłoszonych kwestii do dnia 28.02.2018 podczas spotkania z Zarządem. Dnia 16.02.2018 odbędzie się spotkanie Komisji Socjalnej w sprawie preliminarza na 2018 rok. Dnia 22.02.2018 odbędzie się drugie spotkanie w sprawie wzrostu wynagrodzenia.

ZAPOZNAJ SIĘ Z CAŁYM ARTYKUŁEM

PRZED WYBORAMI

Zapadły już decyzje dotyczące wyborów w naszej organizacji zakładowej NSZZ „Solidarność”. Do wyborów podchodzić będziemy dwutorowo. Pierwszy okres to zbieranie i zgłaszanie kandydatur na delegatów zebrania wyborczego.  Kandydatury zbierać będziemy przez cały grudzień, aby w styczniu przejść przez proces wyborów w okręgach. Zgodnie z decyzją Komisji Zakładowej powołano aż 13 okręgów wyborczych, z pośród których zostaną wybrani delegaci. Na każde rozpoczynające się 4 członków związku w danym okręgu, przypadać może jeden mandat delegata. Oznacza to, że okręg, który posiada od 1 do 4 członków, może wybrać jednego delegata, 5-8 członków…

ZAPOZNAJ SIĘ Z CAŁYM ARTYKUŁEM

Idą święta

Idą święta, a co za tym idzie, pojawia się coraz więcej pytań, czy związek coś szykuje, czy cokolwiek będzie dla związkowców? Odpowiem. Nie wiem? To samo pytanie zadaje sobie Komisja Zakładowa, pomna problemów w ubiegłych latach. Bo nawet jeżeli znajda się pieniądze, a myślę że udałoby się wygospodarować parę złotych. Nadal jednak pozostają dwa pytania. Co to ma być i kto się tym zajmie? I tutaj niewątpliwie pojawia się problem. Kto poświeci swój czas, aby dokonać zakupu, przywieźć to do zakładu i popakować prawie 160 paczek, lub innego rodzaju prezentów.…

ZAPOZNAJ SIĘ Z CAŁYM ARTYKUŁEM