Wrześniowy InfoS

Co prawda  wybory odbyły się w marcu , a sekcyjne w kwietniu, niemniej należy przekazać pełne wiadomości i nowy sposób zorganizowania działalności związku Solidarność w naszym zakładzie i poza nim. Władzą wykonawczą jest Komisja Zakładowa nr 311 którą wybrali delegaci podczas Zakładowego Zebrania Delegatów organizacji zakładowej NSZZ „Solidarność”  Przewodniczącym został wybrany Dariusz Skorek, który z pośród wybranych członków  Komisji Zakładowej powołał na zastępców Elżbietę Dębską oraz Piotra Rybińskiego. Sekretarzem został Janusz Kudelski , natomiast skarbnikiem związku Danuta Jusińska. Ścisłe grono uzupełnili  Członkowie Prezydium  w  składzie Krzysztof Borczyk, Marek Stabiński i…

ZAPOZNAJ SIĘ Z CAŁYM ARTYKUŁEM