Wrzesień 2018

Władza jaka by nie była, to obowiązek oraz samotność. Tak właśnie samotność, bo odpowiedzialność za decyzje i działania podejmuje się w samotności. To prawda że konsultuje się pewne stanowiska i decyzje. To prawda, że otaczamy się przyjaciółmi i kolegami, którzy chętnie nam pomagają. Ale władza jaką by nie była to przekleństwo. To także wielki ciężar. Wiem o tym bo taki ciężar i samotność każdy z komisji zakładowej musi wpisać w swoją tożsamość i działania, które są pod obstrzałem wszystkich wokół.  Niestety niektórzy  zapominają o tym że oprócz obowiązku który dźwiga…

ZAPOZNAJ SIĘ Z CAŁYM ARTYKUŁEM

MARZEC 2018

Związek „Solidarność” od lat alarmuje, że szczególna ochrona działaczy jest fikcją. I to nie tylko za sprawą przepisów prawa, które są niewystarczające. Głównie za sprawą indolencji wymiaru sprawiedliwości. Zbyt wielu pracodawców z premedytacją dyskryminuje swoich pracowników tylko dlatego, że korzystając z konstytucyjnych praw, angażują się w działalność związkową. Robią to, bo czują się nadal bezkarni, bo taki proceder zwyczajnie się im prawdopodobnie opłaca. Prawo jest niewystarczające, sądy i prokuratura nie doceniają szkodliwości takiego postępowania. Dlatego trzeba to zmienić. Ale aby to zrobić to należy zacząć od swojego podwórka. Nie będę…

ZAPOZNAJ SIĘ Z CAŁYM ARTYKUŁEM

GRUDZIEŃ 2017

Życie jest zbyt ciekawe i kolorowe, aby przejmować się wieloma problemami w polityce oraz wyścigiem szczurów. Tak naprawdę żyjemy w bardzo ciekawych czasach, które niejednokrotnie nas jeszcze zaskoczą, szczególnie w sferze rozwiązań pracowniczych. To że nasi pracodawcy w żaden sposób nie są przygotowani do transformacji, nie muszę mocno przekonywać. Świadczą o tym projekty i seminaria, podczas których wyłania się tragiczny obraz zachowawczych działań zarządzających. Szykujące się zmiany w prawie pracy, trafią na nie przygotowany grunt przedstawicielstwa pracodawców, którzy niestety nie  potrafią współpracować w bardzo istotnych kwestiach. Nie sondowałem jeszcze naszego…

ZAPOZNAJ SIĘ Z CAŁYM ARTYKUŁEM

Listopad 2017

Patrzymy na świat z różnej perspektywy. Segregujemy i wyróżniamy podawane wiadomości. Zastanawiamy się, które w jakikolwiek sposób mogą mieć wpływ na nasze życie. Nieodłączną rzeczywistością stają się jednak informacje, które dotyczą naszej pracy i zatrudnienia. Przecież ponad połowę życia, spędzamy w pracy i w środowisku z nim związanym. Dlatego muszą one wpływać na nasze samopoczucie i działania. Naszą rolą jako związkowców jest podanie informacji, które w potoku medialnego chaosu, staramy się wyselekcjonować. Oczywiście to bardzo subiektywne podejście do tematu, ale takie działanie jest normalnym zjawiskiem, które każda grupa społeczna czy…

ZAPOZNAJ SIĘ Z CAŁYM ARTYKUŁEM

Wrzesień 2017

Ho, ho, ho, ale się od naszego ostatniego spotkania ciekawych rzeczy wydarzyło. Emocji nie zabrakło na świecie, czy w Polsce, ale i w naszym zakładzie, było ich wystarczająco. Jednak zaczynając od początku, czyli chronologicznie. Muszę wspomnieć  o piśmie, które Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” złożyła do Zarządu Spółki. Pismo czy raczej stanowisko, dotyczyło przejawów dyskryminacji, wobec pracowników z długoletnim stażem. Podkreśliliśmy też, że w ten sposób przeprowadzona rekrutacja,  doprowadziła do nieprawidłowości zatrudnienia na linię pralin. Treść stanowiska była długo konsultowana.  Nie ukrywamy że, Nam najbardziej zależało, aby pojawiło się w momencie,…

ZAPOZNAJ SIĘ Z CAŁYM ARTYKUŁEM

Sierpień 2017

Witam wszystkich po urlopie. No i cóż to w ostatnim okresie się wydarzyło. Ważnym wydarzeniem były wybory społecznej inspekcji pracy. Mimo że pod nadzorem związków zawodowych (wynika to z ustawy) to dotyczyły wszystkich pracowników. Szkoda że coraz mniej znajduje się osób, które społecznie  angażują się w zadania wykonywane na rzecz pracowników i zakładu. A przecież to zakładowa społeczna inspekcja pracy jest buforem i bezpiecznikiem bezpośrednio na stanowiskach. To inspektorzy uczestniczą w pracach komisji bhp, zwracają uwagę na bezpieczeństwo na stanowiskach. Do nich pracownicy powinni zgłaszać niewygodne krzesła, niebezpiecznie wystające części…

ZAPOZNAJ SIĘ Z CAŁYM ARTYKUŁEM

Maj 2017

Tak, tak kochani. Infos ma już 15 lat. Można śmiało powiedzieć że to kryształowe gody. Gdy robiłem porządki na stronie internetowej, zadumałem się na chwilę. I tak się zastanowiłem, czy to możliwe, że przetrwaliśmy razem 15 lat? Jakoś ciężko to sobie wyobrazić. Czy jednak nie jest to fakt, który potwierdza potrzebę istnienia naszej skromnej gazetki? Gdy w 2002 roku grupka zapaleńców rozmawiała ze ŚP. Andrzejem Kamińskim ówczesnym Przewodniczącym Komisji Zakładowej, nikt nie przypuszczał że doczekamy tego jubileuszu.  Przez te wszystkie lata, były okresy łatwe i przyjemne oraz takie, które mocno…

ZAPOZNAJ SIĘ Z CAŁYM ARTYKUŁEM