RADA SEKCJI

W dniach 08-10 czerwca 2022 roku w Sulejowie obradowała Rada Krajowej Sekcji Przemysłu Cukierniczego, Młynarskiego i Piekarniczego NSZZ „Solidarność”. W obradach wzięło udział 28 członków związku z zakładów tworzących sekcję oraz z zaprzyjaźnionych z sekcją organizacji związkowych NSZZ „Solidarność”. Podczas obrad Rada Sekcji zajęła się omówieniem sytuacji w branży cukierniczej, piekarskiej, młynarskiej oraz słodkich i słonych przekąsek. Organizacje związkowe tworzące Krajową Sekcję podzieliły się swoimi spostrzeżeniami oraz wnikliwie omówiły sytuację w branży po okresie ścisłej pandemii. Jednym z ważniejszych punktów w obradach była dyskusja związana z funkcjonowaniem całej branży w…

ZAPOZNAJ SIĘ Z CAŁYM ARTYKUŁEM

ZNACZENIE ZUZP

Zakładowe układy zbiorowe pracy są jedną z najważniejszych instytucji zbiorowego prawa pracy. Geneza układów zbiorowych pracy wiąże się powstaniem i rozwojem ruchu zawodowego w XIX w. Zbiorowe wystąpienia pracowników przeciwko pracodawcy kończyły się najczęściej porozumieniem utrwalającym zdobycze pracowników. Początkowo zwykle chodziło o podwyżki płac, stąd nazwa tych porozumień –układy taryfowe lub cennikowe. Takie układy nie miały żadnych podstaw prawnych. Można było zatem je określać mianem gentlemen’s agreement. Dopiero stopniowo stały się one legalne, co wymagał legalizacji związków zawodowych oraz stworzenia podstawy prawnej ich zawierania. Układami zbiorowymi pracy w dzisiejszym znaczeniu…

ZAPOZNAJ SIĘ Z CAŁYM ARTYKUŁEM