OSOBA DO KONTAKTU

Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” wyznaczyła osobę do bezpośredniego kontaktu w bieżących sprawach pracowniczych w Inter Europol. Kolega Marcin Mańturzyk jest pracownikiem zakładu w Markach i pracuje na pakowni – na1 zmianie. Ważne jest aby osoby pragnące porozmawiać o tematach związanych z pracą, nie zakłócały normalnego trybu produkcyjnego, a robiły to bezpośrednio przed pracą w trakcie przerwy lub po pracy. Zawsze posiadając pocztę email można do Marcina napisać lub wyszukać go w mediach społecznościowych i umówić na temat związany z zakładem.

ZAPOZNAJ SIĘ Z CAŁYM ARTYKUŁEM

GRAFIKI W INTER EUROPOL

Komisja Międzyzakładowa zajęła się sprawą grafików na 2022 rok. Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” informuje że zgłoszony problem dotyczył niezgodnego z zapisem kodeksu pracy momentem ogłaszania grafików. Komisja Solidarność zareagowała na nieprawidłowość związaną brakiem grafiku w dniu 28 grudnia, który dotyczył nowego okresu rozliczeniowego. Problem polegał także na tym że przełożonych nie zdziwiło że grafiki są ogłaszane w sposób niezgodny z zapisami kodeksu pracy, natomiast problemem był fakt że związek poinformował pracodawcę o zaistniałej nieprawidłowości. W dniu dzisiejszym Komisja wystosowała pismo w tej sprawie do Dyrektora Personalnego, który odniósł się zaistniałej…

ZAPOZNAJ SIĘ Z CAŁYM ARTYKUŁEM

PLANY, PLANY….

To dopiero trzeci numer w tym kończącym się roku. Trochę mało, ale zdając się na  ilość spraw które absorbowały Komisję Zakładową NSZZ „Solidarność”, to i tak sukces.  W większości przypadków były to sprawy, które z bezpośredniej perspektywy pracownika, były prawie niewidoczne. Jednak pośrednio miały odniesienie do funkcjonowania i działania w zakładzie. W  największym procencie dotyczyło to zmian zapisu Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, oraz niektórych zapisów Regulaminu Pracy.  Sprawa Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy została definitywnie w tym roku zamknięta i oczekujemy na wiadomość z Państwowej Inspekcji Pracy o wpisaniu go w …

ZAPOZNAJ SIĘ Z CAŁYM ARTYKUŁEM

SIERPIEŃ

Nie jest Mi wcale do śmiechu, pomimo żartobliwego wstępu. Wzmożona kontrola przy wejściu do pracy pracowników produkcyjnych, uświadomiła nam o istniejącym poważnym problemie. Już teraz pragnę przypomnieć o tym, że jeżeli nie jesteście pewni tego, czy możecie podjąć pracę, zażądajcie zbadania się alkomatem przed odbiciem karty. Pracownik ochrony nie może wam tego odmówić. Nie będzie to skutkowało żadnymi konsekwencjami wobec waszej osoby. To niby nic, a pozwoli uniknąć problemów, szczególnie gdy dotyczy to członków Solidarności. Jeszcze za czasów Ś. P. Andrzeja Kamińskiego, Komisja Zakładowa podjęła uchwałę, ważną do dzisiaj, że…

ZAPOZNAJ SIĘ Z CAŁYM ARTYKUŁEM