PLANY, PLANY….

To dopiero trzeci numer w tym kończącym się roku. Trochę mało, ale zdając się na  ilość spraw które absorbowały Komisję Zakładową NSZZ „Solidarność”, to i tak sukces.  W większości przypadków były to sprawy, które z bezpośredniej perspektywy pracownika, były prawie niewidoczne. Jednak pośrednio miały odniesienie do funkcjonowania i działania w zakładzie. W  największym procencie dotyczyło to zmian zapisu Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, oraz niektórych zapisów Regulaminu Pracy.  Sprawa Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy została definitywnie w tym roku zamknięta i oczekujemy na wiadomość z Państwowej Inspekcji Pracy o wpisaniu go w …

ZAPOZNAJ SIĘ Z CAŁYM ARTYKUŁEM

SIERPIEŃ

Nie jest Mi wcale do śmiechu, pomimo żartobliwego wstępu. Wzmożona kontrola przy wejściu do pracy pracowników produkcyjnych, uświadomiła nam o istniejącym poważnym problemie. Już teraz pragnę przypomnieć o tym, że jeżeli nie jesteście pewni tego, czy możecie podjąć pracę, zażądajcie zbadania się alkomatem przed odbiciem karty. Pracownik ochrony nie może wam tego odmówić. Nie będzie to skutkowało żadnymi konsekwencjami wobec waszej osoby. To niby nic, a pozwoli uniknąć problemów, szczególnie gdy dotyczy to członków Solidarności. Jeszcze za czasów Ś. P. Andrzeja Kamińskiego, Komisja Zakładowa podjęła uchwałę, ważną do dzisiaj, że…

ZAPOZNAJ SIĘ Z CAŁYM ARTYKUŁEM