Oświadczenie Przewodniczącego KK „S” w/s prac Komisji Kodyfikacyjnej dot. prawa pracy

Koleżanki i Koledzy, Członkowie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, coraz częściej w środkach masowego przekazu ukazują się informacje na temat prac Komisji Kodyfikacyjnej prawa pracy. Niestety, są one niepokojące i wzbudzające duże emocje, nierzadko uzasadniony sprzeciw. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2016 r. – 15 września 2016 roku została powołana przy ministrze właściwym do spraw prawa pracy Komisja Kodyfikacyjna prawa pracy. Do zadań Komisji należy ( w okresie wynoszącym nie więcej niż 18 miesięcy) opracowanie projektu ustawy – Kodeks pracy wraz z uzasadnieniem oraz projektu ustawy…

ZAPOZNAJ SIĘ Z CAŁYM ARTYKUŁEM

Obradował zespół ds. prawa pracy

Wydłużenie urlopu wypoczynkowego, modyfikacja składników wynagrodzenia minimalnego a także zmiany diet w zagranicznej podróży służbowej to tylko niektóre zagadnienia, którymi zajmie się Zespół Problemowy ds. prawa pracy Rady Dialogu Społecznego, informuje „Dziennik Gazeta Prawna”. Na pierwszy ogień idą zmiany limitów zatrudnienia tymczasowego. Pracodawcy proponują, aby układ zbiorowy pracy mógł je wydłużać do maksymalnie 24 miesięcy. Związki zawodowe wyraziły wolę podjęcia rozmów, jednak „Solidarność” zwraca uwagę, że w takiej sytuacji pracownicy tymczasowi powinni być uwzględniani przy ustaleniu liczebności załogi. PRZECZYTAJ WIĘCEJ

ZAPOZNAJ SIĘ Z CAŁYM ARTYKUŁEM