Szopka noworoczna

Każdy z nas ma na tyle dużą dłoń, że może z niej uczynić dobro. Święta Bożego Narodzenia to czas, gdy uwidaczniamy sobie, jak wiele osób potrzebuje pomocy, jak wiele możemy dać. Niemiecki dziennik „Sueddeutsche Zeitung” zaapelował do krajów Unii Europejskiej o przyjęcie uchodź-ców z Syrii. W przeciwnym razie Eu-ropa „udławi się skąpstwem i hipokryzją” a „Europa orbanowska” przestałaby być UE. Odmowa pomocy ze względu na religię jest zdradą wartości”… „Jeżeli należące do jądra Europy Węgry i Polska nie chcą przyjąć ludzi będących w potrzebie, ponieważ wyznają oni niewłaściwą religię, to…

ZAPOZNAJ SIĘ Z CAŁYM ARTYKUŁEM