Nierówne traktowanie i dyskryminacja w pracy

W ostatnich latach zaobserwować można zdecydowany wzrost świadomości pracowników w sprawach dotyczących dyskryminacji i nierównego traktowania. Wpisuje się to w szerszy trend, jakim jest zwiększanie wiedzy społeczeństwa na temat instrumentów prawnych chroniących słabszą stronę w stosunkach ze stroną silniejszą (np. prawa konsumenckie takie jak rękojmia, ochrona dóbr osobistych itp.). Wbrew powszechnemu mniemaniu nierówne traktowanie i dyskryminacja to nie są tożsame zagadnienia. A to ma niezwykle duże znaczenie praktyczne, gdyż zdecydowanie inaczej kształtuje się sytuacja pracownika dochodzącego swoich praw w zależności od tego, który ze wskazanych zarzutów stawia pracodawcy. Chcąc w…

ZAPOZNAJ SIĘ Z CAŁYM ARTYKUŁEM

KONIEC KANIKUŁY

Urlop poza nami i należałby się wziąć solidnie do pracy. Jeszcze w czerwcu przedstawiciele Zarządu oraz Związków Zawodowych rozpoczęli pracę dotyczącą uaktualnienia Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy ora Regulaminów. Z.U.Z.P. to najważniejszy z dokumentów dla części pracowników w naszym zakładzie. Układy zbiorowe pracy są to dobrowolne porozumienia zawierane między pracodawcami a pracownikami reprezentowanymi przez organizacje związkowe. Regulują one wzajemne prawa i obowiązki stron stosunku pracy, w tym przede wszystkim warunki pracy i płacy oraz inne świadczenia związane z pracą. Układ zbiorowy definiuje i podkreśla: – warunki, jakim powinna odpowiadać treść stosunku…

ZAPOZNAJ SIĘ Z CAŁYM ARTYKUŁEM

Sama płaca to nie wszystko

Aż trzech na czterech polskich pracowników pracuje w nadgodzinach. Dotyczy to pracowników zarówno zatrudnionych na pełen etat, na pół etatu, samozatrudnionych, ale także studentów – informuje „Rzeczpospolita” powołując się na badania firmy rekrutacyjnej Hays Poland. Ponad połowa pracowników zabiera pracę do domu, a podobna liczba nadrabia zaległości w weekendy. Głośno mówi się, że w wielu branżach jest deficyt pracowników. Dlatego ci, którzy są dostępni muszą pracować coraz dłużej. Problem dotyczy też fachowców i specjalistów, którzy są poszukiwaniu na rynku pracy. Coraz częściej także pracodawcy wymagają od pracowników, aby również w…

ZAPOZNAJ SIĘ Z CAŁYM ARTYKUŁEM