Jakie uprawnienie

Jesteście najwspanialsi, jesteście najlepsi i takie inne naj, naj. A tak naprawdę, to mało kto w to wierzy Jednak większość kiwa głową jak piesek, na półce samochodowej. My od wielu lat staraliśmy przyzwyczajać wszystkich dookoła, że piszemy prawdę w sposób prosty, lecz w tej prostocie bardzo pokrętny. Infos to informacja, oraz szereg felietonów, których zadaniem jest zwrócenie uwagi na patologie. I na to zwracamy szczególną uwagę, mimo że od przełożonych słyszycie, że pewne rzeczy powinny zostać na miejscu nie wychodzić poza dział. A DLACZEGO I Z JAKIEGO POWODU?  Czy mamy…

ZAPOZNAJ SIĘ Z CAŁYM ARTYKUŁEM

Marcowe info

Dnia 28.02.2018 (środa) odbyło się spotkanie wyjaśniające po złożonym do Zarządu firmy  piśmie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”. Na spotkanie zaproszeni zostali przez Zarząd firmy, także przedstawiciele Rady Pracowników oraz OPZZ. W pierwszych założeniach, spotkanie miało być poświęcone problemom produkcyjnym, które zgłosili pracownicy poprzez związek Solidarność oraz członków Rady Pracowników ze strony Solidarności.  Jednak z powodu zbyt ważnych tematów i zagadnień zawartych w piśmie Solidarności, spotkanie dotyczyło tylko omawianiu tematów z pisma. Więcej o piśmie w dalszej  części Infosa BĘDĄ PODWYŻKI WYNAGRODZEŃ Niestety nie uczestniczyłem w dwóch ostatnich, jakże  ważnych spotkaniach…

ZAPOZNAJ SIĘ Z CAŁYM ARTYKUŁEM

MARZEC 2018

Związek „Solidarność” od lat alarmuje, że szczególna ochrona działaczy jest fikcją. I to nie tylko za sprawą przepisów prawa, które są niewystarczające. Głównie za sprawą indolencji wymiaru sprawiedliwości. Zbyt wielu pracodawców z premedytacją dyskryminuje swoich pracowników tylko dlatego, że korzystając z konstytucyjnych praw, angażują się w działalność związkową. Robią to, bo czują się nadal bezkarni, bo taki proceder zwyczajnie się im prawdopodobnie opłaca. Prawo jest niewystarczające, sądy i prokuratura nie doceniają szkodliwości takiego postępowania. Dlatego trzeba to zmienić. Ale aby to zrobić to należy zacząć od swojego podwórka. Nie będę…

ZAPOZNAJ SIĘ Z CAŁYM ARTYKUŁEM