MECHANICY

Uszanowanie wszystkim To nie jest pisanina dla jenteligentów o starganej nerwowości. Od razu proponuję, aby dalej czytali tylko ludzie spokojnej natury, lub które dzięki farmaceutycznym medykamentom, należą do pacjentów, którzy w celu spokojności ducha, obcują z usługami, które uzyskują za składki, jakie odprowadzają do NFZ. Ale do rzeczy. Jakby, kto tak chciał z Panem Alojzym się założyć, to każdą forsę gotów jest On postawić, że najwięcej jest w obecnem czasie literatów. Gdzie siem nie pójdzie, wszyscy piszą, aż się dymi, a najwięcej lidery lub techniki. Pewnego dnia Pan Alojzy zaszedł…

ZAPOZNAJ SIĘ Z CAŁYM ARTYKUŁEM