30.09.2015

W dniu 30,9,2015 odbyło się spotkanie dotyczące dodatku operacyjnego. Spotkanie wywołane zostało w związku z kilkoma nieporóżnieniami, dotyczącymi jego wypłaty. Interpretacje przyznawania przez niektórych liderów były dosyć luźne, a spotkanie z przedstawicielami działu HR oraz kierownikami obszarów produkcyjnych, miało na celu wyjaśnienie zasad jego przyznawania. Dodatek operacyjny, jako obowiązujący przepis dodatków płacowych jest wpisany w Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy. Jego celem jest wypłacenie dodatku z tytułu wykonywania pracy na stanowisku z wyższej grupy zaszeregowania w momencie oddelegowania pracownika z niższą grupą do dorywczych czynności wyższym stanowisku.

Related posts