WYBORY R.P.

wysz z zakladuW dniach 14-16.10.2016 roku odbyły się wybory Rady Pracowników w Lotte Wedel Sp. z o.o.

Komisja Wyborcza po przeliczeniu głosów stwierdziła:

Liczba uprawnionych – 1031 osób

Liczba głosujących –  543

Frekwencja – 52,66%

Liczba głosów ważnych – 533

Liczba głosów nieważnych – 7

Członkami Rady Pracowników wybrani zostali:

Edyta Onyśk

Lider Zespołu Produkcyjnego

– kandydat niezależny

Jacek Zawada

Technik Utrzymania Ruchu

– członek NSZZ „Solidarność”

Andrzej Gańko

Lider Zespołu Produkcyjnego

– kandydat niezależny

Lidia Kozioł

Operator Procesu

– członek NSZZ „Solidarność”

Piotr Rybiński

Magazynier

– członek NSZZ „Solidarność”

Dariusz Warpas

Specjalista Techniczny

– członek NSZZ „Solidarność”

Krzysztof Borczyk

Magazynier

– członek NSZZ „Solidarność”

Gratulujemy wyboru.

Na wstępie pragnę podziękować wszystkim członkom Komisji Wyborczej, którzy przez trzy dni pełnili dyżury przy urnie i czynnie zachęcali pracowników do oddania głosu. Dzięki aktywności udało się przeprowadzić wybory w pierwszej turze. Dziękuje za sprawną organizację przy liczeniu głosów. Dziękuję za poświecenie swojego prywatnego czasu przez trzy dni wyborów. Dziękuję wszystkim pracownikom biorącym udział w głosowaniu za odpowiedzialność i przyczynienie się do tego, że ten trudny akt, jakim są wybory, doprowadzili do końca. To wy wzięliście czynny udział w wyborze siedmiu przedstawicieli, którzy będą Was reprezentować podczas trudnych spotkań z pracodawcą. Wybrane osoby dostały kredyt zaufania, aby głos każdego pracownika bez względu na zajmowane stanowisko, był przekazem prawdy i rozsądku. Rada Pracowników mimo swoich niewielkich uprawnień, jest ważnym elementem w działalności firmy. Powinna być łącznikiem pomiędzy pracownikami i pracodawcą. W swoim zakresie kompetencji posiada uprawnienia informacyjne i konsultacyjne, czym różni się od związków zawodowych, które w posiadają jeszcze uprawnienia negocjacyjne i odwoławcze. Rada Pracowników jest niezależna w swoich działaniach, niemniej powinna współpracować ze związkami zawodowymi, społeczną inspekcją pracy oraz komisjami bhp i socjalną działającymi w zakładzie.

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” tak jak do tej pory będzie wspierać nowo wybrana Radę Pracowników, aby coraz skuteczniej poprawiać dialog w naszym zakładzie.

Related posts