Maj 2017

Tak, tak kochani. Infos ma już 15 lat. Można śmiało powiedzieć że to kryształowe gody. Gdy robiłem porządki na stronie internetowej, zadumałem się na chwilę. I tak się zastanowiłem, czy to możliwe, że przetrwaliśmy razem 15 lat? Jakoś ciężko to sobie wyobrazić. Czy jednak nie jest to fakt, który potwierdza potrzebę istnienia naszej skromnej gazetki? Gdy w 2002 roku grupka zapaleńców rozmawiała ze ŚP. Andrzejem Kamińskim ówczesnym Przewodniczącym Komisji Zakładowej, nikt nie przypuszczał że doczekamy tego jubileuszu.  Przez te wszystkie lata, były okresy łatwe i przyjemne oraz takie, które mocno zaważyły na historii Wedla oraz naszej organizacji związkowej.  Pozostały jednak upamiętnione w naszym piśmie oraz w pamięci pracowników.  Jednak z tą pamięcią jest różnie, dlatego Infos miał być pismem, które nie tylko informuje o bieżących wydarzeniach , ale także miejscem które nie pozwala zapomnieć o faktach czy osobach. Czy do końca spełnia te zadania? Ja nie będę odpowiadał na to pytanie, bo jest ono raczej skierowane do Was. Zdajemy sobie sprawę że pewne artykuły lub informacje pisane były w niełatwy sposób. Możemy jednak was zapewnić, że żaden artykuł, czy kolumna która pojawiła się w naszej gazetce nie była przypadkowa. Bardzo często w sposób zawoalowany pisaliśmy o naszych problemach i rozterkach. To z tego powodu Infos wzbudzał niezdrowe emocje wśród przełożonych oraz troszkę  zadumy lub uśmiechu wśród pracowników. Niektórzy odbierali to jako uderzenie w swoją osobę lub grupę. Ja to nazwałem efektem gwałtownej reakcji, czyli uderz w stół a  nożyce się odezwą. Jak ktoś miał coś na sumieniu to wystarczył mały bodziec, aby ta osoba  gwałtownie reagowała. I bardzo często w ten sposób to działało. Nie zliczę też, ile razy wzywany byłem na „dywanik” za wiadomości i artykuły które zamieszczane były w Infosie. Dlatego twierdzę, że  nasze bardzo skromne pismo, znajduje się w kręgu zainteresowań wszystkich grup w naszym zakładzie. Kiedy miał dogryźć lub napiętnować jakieś  wydarzenie, to robił to w sposób  otwarty lub bardziej zawoalowany. Zależało to tylko od tego, czy mieliśmy do czynienia z sytuacją ogólnozakładową czy raczej osobistą wycieczką do danej osoby. Dlatego w przypadkach personalnych nigdy  nie napisaliśmy kogo dana sytuacja dotyczy. Ale często ci, których to w danym momencie nie dotyczyło, przejawiali większe  zainteresowanie i odbierali to jako atak na swoją osobę. Ale oprócz tego Infos dzielił się wiadomościami dotyczącymi bieżącą sytuacją w zakładzie. Już w 6 numerze rozpoczęliśmy walkę o zatrzymanie produkcji w Warszawie, która w części miała zostać przeniesiona do Bielan Wrocławskich. Infos stał się narzędziem związku Solidarność aby piętnować uległość kierownictwa i dyrekcji. Byliśmy osamotnieni w tej akcji, bez wsparcia innych i działając wbrew innym. Informacje pojawiające się w tym czasie w naszej gazetce, pozwoliły na rzetelną i uczciwą informację skierowaną do pracowników.  W 2003 roku rozpętała się już prawdziwa wojna o Wedla. I znowu Solidarność zostaje osamotniona bez wsparcia drugiego związku i kierownictwa. Jedyną pomocną dłoń wyciąga ówczesny Prezydent Warszawy ŚP Lech Kaczyński.  Infos na bieżąco przekazuje informacje i wiadomości oraz upublicznia wszystkie pisma kierowane do Zarządu i właścicieli. W 2004 roku związek przypomniał o zobowiązaniach dotyczących uhonorowaniu dr. Jana  Wedla, które do dnia dzisiejszego nie zostały dotrzymane. Początek 2005 roku to smutna wiadomość o śmierci Andrzeja Kamińskiego. Nowym przewodniczącym zostaje Dariusz Skorek, który był odpowiedzialny za tworzenie naszego biuletynu. Infos starał się być obecny wszędzie tam gdzie tworzona była historia Wedlowskiej Solidarności. Udało się nam dotrzeć do pierwszego przewodniczącego Sławomira Wyczańskiego, z którym  przeprowadzony został bardzo obszerny wywiad, opublikowany w nr 03 z 2005 roku. Ale 2005 rok to pożegnanie Jana Pawła II. Po raz pierwszy Infos i Czekoladomości wspólnie redagują wydanie gazetki. 2006 rok to nowe wybory i połączenie się z organizacją Jedyna (Leaf). Infos powoli zmienia swój wygląd i format. Po raz pierwszy w Infosie pojawia się ankieta która dotykała spraw stresu, mobbingu czy też pracy w systemie czterozmianowym. W czwartym numerze z 2006 roku Infos upublicznia pismo skierowane do Prezesa Firmy w sprawie 11 Listopada. Nikt  poza Solidarnością nie widział w takim świętowaniu problemu i tak jest do tej pory. Szkoda że krótką pamięcią  zasłaniają się ci którzy z boku starają się przedstawić to w inny sposób. Infos od  początku o tym pisał i piętnował kierownictwo i zarząd za uległość wobec „wierchuszki”. W 2008 roku Infos przeżywa kryzys i pojawia się tylko jeden numer naszej gazetki, którego nawet w wersji archiwalnej nie posiadamy z powodu na awarii komputera. Przy okazji próby odzyskiwania danych, giną nam numery z 2007 i pierwsze wydanie z 2009 roku. Resztę gazetek szczątkowo powoli odzyskujemy. W 2010 roku Infos staje się biuletynem ogólnopolskim, wykorzystywanym przez Krajową Sekcję. Jednak część skierowana dla naszych pracowników, znajduje się w wydaniach dla naszej firmy. I tak było w  każdym zakładzie tworzącym sekcję, gdzie informacje ogólne były przygotowywane dla wszystkich, a środkowe strony, każda organizacja przygotowywała dla swojego zakładu. W 2012 Infos z powrotem staje się biuletynem naszej organizacji, wracając do formuły na która pracował kilka ostatnich lat. Pojawia się kolumna „Bo chodzi o to….” oraz  „Na Pierwszej Linii”, które dołączają do starszych „Czwarta władza”, „Nie jestem aniołem”, „Zezem” oraz „Gawędziarza Wedlowskiego”. W grudniu 2012 pojawia się kolumna „Świat według Ciętych”, która w sposób nieskrępowany i wyśmiewczy odnosi się do sytuacji w zakładzie.  Na początku 2013 roku dochodzi kolumna „Zwykły dzień”. Wszystkie te nowości i zmiany związane są z przebudową strony internetowej. Infos od samego początku w swoich założeniach był uzupełnieniem strony www, która jest nie tylko źródłem informacji o zakładzie, ale także historii związku. Przez okres 15 lat Infos zmieniał się także graficznie oraz wielkościowo. Drukowany w pokoju Komisji Zakładowej w około 150 egzemplarzach w początkowej fazie był wydawany jako pismo czarno białe. Coraz lepsza dostępność i cena eksploatacji urządzeń drukujących, pozwoliła nam na przejście w druk kolorowy. Mimo tego bardzo często zdarzają się potknięcia i  niedociągnięcia związane drukarką.  Musicie jednak wiedzieć, że od początku swojego istnienia Infos wydawany był na materiałach i sprzęcie zakupionym przez związek. Takie założenia były  przyjęte od początku, aby biuletyn związkowy był całkowicie niezależny. I tak jest do tej pory, mimo wielu przeciwności i problemów technicznych. Infos to także coraz bardziej zmniejszający się zespół redagujący gazetkę. Artykuły zamieszczane w  piśmie w 90% przygotowywane są przez członków Komisji Zakładowej. Nie jesteśmy żadnymi ekspertami w tworzeniu tego rodzaju  informacji czy artykułów. Dlatego zdarzają się potknięcia lub błędy, które  staramy się korygować, ale nie zawsze udaje się to zrobić, za co przepraszamy. Tym bardziej chętnie chcemy korzystać z tego, co Wy nam możecie przekazać. Kończąc wspomnienie z 15 lat istnienia biuletynu Infos, warto wspomnieć o naszej stronie www, która jest o wiele starsza od naszej gazetki. Materiały zamieszczane w Infosie znajdują się także na stronie internetowej, dlatego łatwo po nie sięgnąć. Na stronie znajdziecie także wszystkie posiadane przez nas numery biuletynu, oraz wiele innych ciekawostek na które zabrakło miejsca w wydaniach drukowanych. Godną polecenia jest zakładka związana z historią, którą staramy się uaktualniać w momencie zdobycia ciekawych materiałów oraz poprzez notatki z bieżących wydarzeń. Bo naszą gazetkę tak naprawdę to Wy tworzycie. Piszcie do nas poprzez skrzynkę umieszczoną przy pokoju związkowym lub na adres: solidarnosc311@gmail.com

Related posts