ROCZNICA

W dniu 31 marca 2004 roku minęła czterdziesta czwarta rocznica śmierci Jana Wedla. W tym dniu wspólna delegacja Zarządu firmy i Związków Zawodowych udała się na cmentarz ewangelicko – augsburski na ulicy Młynarskiej w Warszawie , aby uczcić pamięć założyciela fabryki na ulicy Zamoyskiego , oraz jego poprzedników. W uroczystości udział wzięli Pan Prezes Peter Knauer z osobami towarzyszącymi, były Prezes Pan Józef Rutkowski , koleżanka Jadwiga Godlewska ze Związków Zawodowych Pracowników Przemysłu Cukierniczego oraz delegacja NSZZ „Solidarność”. Na szczególne podkreślenie zasługuje przybycie Pana Edwarda Koczywąsa który będąc wieloletnim pracownikiem fabryki na warszawskiej Pradze , osobiście znał Jana Wedla , dzieląc się z przybyłymi na uroczystość wspomnieniami dotyczącymi postaci Jana Wedla jak i bogatej historii zakładu. Na płycie zostały złożone wiązanki od poszczególnych delegacji oraz zapalone znicze na nagrobku Jana Wedla oraz przed miejscem spoczynku Emila Wedla. Następnie wszyscy udali się do grobu Karola  Wedla założyciela firmy.
Pan Edward Koczywąs jako świadek historii fabryki na Zamoyskiego przytaczał coraz to nowe szczegóły z życia i pracy
rodziny Wedlów, dodając przy tym fakt że jego  ojciec był osobą najdłużej pracującą w firmie aż 62 lata. Po zapaleniu
z zniczy oraz złożeniu kwiatów wszyscy obecni w zadumie opuścili teren cmentarza.

Related posts