Wrzesień 2017

Ho, ho, ho, ale się od naszego ostatniego spotkania ciekawych rzeczy wydarzyło. Emocji nie zabrakło na świecie, czy w Polsce, ale i w naszym zakładzie, było ich wystarczająco. Jednak zaczynając od początku, czyli chronologicznie. Muszę wspomnieć  o piśmie, które Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” złożyła do Zarządu Spółki. Pismo czy raczej stanowisko, dotyczyło przejawów dyskryminacji, wobec pracowników z długoletnim stażem. Podkreśliliśmy też, że w ten sposób przeprowadzona rekrutacja,  doprowadziła do nieprawidłowości zatrudnienia na linię pralin. Treść stanowiska była długo konsultowana.  Nie ukrywamy że, Nam najbardziej zależało, aby pojawiło się w momencie, obecności całego Zarządu. I tylko z takiego powodu, niezbyt energicznie i bez rozgłosu, reagowaliśmy na zmiany, czekając na ten moment. Zresztą cały czas byliśmy w kontakcie z czwórką pracowników z C-600, których najbardziej dotknęła zmiana. Nie będę się także rozwodził nad problemem ujętym w piśmie, który dotyczy sposobu zarzadzania i odnoszenia się do pracowników produkcyjnych, a tym bardziej członków związku. Dla informacji mogę podać, że sprawa ta jest w dalszym ciągu prowadzona przez związek. Odbyły się trzy spotkania w tej sprawie, które powinny przynieść końcowe rozwiązanie. Nie muszę wspominać o tym że cel, jaki przyświeca Solidarności, to obrona pracowników i znalezienie rozwiązania które nie krzywdziłoby pracowników z długoletnim stażem. Obecnie oczekujemy na powołanie nowego Dyrektora Personalnego. Jest to o tyle ważne, że  rozmowy które były przez jakiś czas zawieszone, doprowadzić do finału i podpisania porozumienia. A spraw jest kilka, miedzy innymi Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy , Regulamin Funduszu Socjalnego, Regulamin Pracy czy Regulamin Miesięcznej Premii Motywacyjnej. I to wcale nie mało mając świadomość, że czekają nas jeszcze inne prace związane z bieżącą działalnością oraz Pracowniczym Programem Emerytalnym.  Jednak na tą chwilę, zajmujemy się tylko bieżącymi interwencjami, aby później skupić się na wymienionych dokumentach i działaniach. Jeżeli są jakieś sprawy, którymi mamy się zająć, to piszcie poprzez skrzynkę przy pokoju lub na adres:  infos@solidarnosc311.pl Jeżeli chcecie otrzymywać InfoS w wersji elektronicznej, to znajdziecie go na stronie www lub zgłoście to poprzez nowy adres mailowy naszego biuletynu.

 

 

 

 

 

Related posts