Październikowe wieści

To taki zwykły dzień w zakładzie. Niby nic się nie działo ale jak zwykle dużo pracy i zajęć. Być może lżejszej jak co niektórzy twierdzą, bo za biurkiem i komputerem. A ja myślę że dopóki ktoś nie spróbuje tego chleba, nie wie o czym tak naprawdę mówi. Ja swego czasu też miałem takie podejście do tej pracy. Ale nie o tym mam pisać.

Dnia 03.10.2017 spotkaliśmy się z przedstawicielami Japońskiej części Zarządu. Było to kolejne spotkanie organizacyjne, na którym rozmawiamy o problemach, szczególnie dotyczących pracowników produkcyjnych. Myślę że zbyt późno rozmawialiśmy z przedstawicielami właściciela, aby zasygnalizować nerwową i nieciekawą sytuację w tej części naszej firmy. Jest to jak najbardziej rola oraz zadanie związku zawodowego. Wbrew pewnym opinią, mamy obowiązek sygnalizować o takich sytuacjach. To uprawnienie wynikające z prawa pracy i ustawy o związkach zawodowych. Długo rozmawialiśmy o pracowniczym programie emerytalnym, oraz benefitach pracowniczych np: jubileuszach. Poruszony został także temat powołania nowego dyrektora personalnego, oraz zawieszonych w  rozmów dotyczących ZUZP i Regulaminów.

Dnia 04.10 na comiesięcznym spotkaniu, dotyczącym części produkcyjnej, zostały poruszone po raz kolejny kwestie audytów oraz oceny pracowników. Dodatkowym tematem, który od jakiegoś czasu jest problemem działów produkcyjnych, jest brak pracowników i zatrzymywanie linii. Podczas omawiania tego problemu, nie mogło zabraknąć kwestii związanych z zatrudnianiem pracowników z Ukrainy, oraz pracowników APT. Czy to ma być lekarstwo na cały przyszły okres? Nie wygląda to najlepiej dla pracodawców w przekroju całego kraju.

Dnia 06.10 po raz kolejny Solidarność spotkała się w sprawie aplikacji na dziale pralin. Tym razem było to już ostatnie spotkanie dotyczące wspominanego tematu. W głównej mierze poruszana była sprawa Pani I.K., dla której pracodawca w dalszym ciągu nie widział miejsca w posiadanej kategorii zaszeregowania. Jest to jedyna nierozwiązana sprawa, w której nie udało się  dojść do porozumienia, aby nie krzywdzić długoletniego pracownika.

Dnia 18.10 odbyło się spotkanie dotyczące statusu PPE. Podczas spotkania omówiono dotychczasowe prace oraz proces przygotowawczy do wprowadzenia Pracowniczych Programów Emerytalnych. Omówiono także sprawę pojawiających się projektów oraz daty wprowadzenia przez rząd Pracowniczych Programów Kapitałowych. Następny krok w sprawie PPE uzależniony  jest od projektu, który ministerstwo złoży pod obrady sejmu.

Dnia 19.10 odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Komisji Zakładowej, które miało na celu przygotowanie działań, oraz  określenie  i zdefiniowanie problemów, którymi w  czasie powinni zająć się działacze związkowi. Komisja zauważyła że dziwnym trafem w ostatnim czasie wiele skarg pracowników, zostaje dosłownie zamiecionych pod dywan. To jest patologia, z którą chcemy i próbujemy walczyć. Nie może być „świętych krów” które chronione są przez dyrekcję, kierownictwo lub co gorsza związki zawodowe. Chyba pora uświadomić właścicielom, że za błędy przełożonych, nie mogą być karani wyłącznie najniżej usytuowani pracownicy. Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w ostatnim czasie długo dyskutowała o krokach jakie już poczyniła i podejmie w tym temacie. Głównym celem jest wznowienie prac nad prawem zakładowym, przegląd stanowisk oraz rozmowy dotyczące wzrostu wynagrodzenia i benefitów pracowniczych. Priorytetem jest dostosowanie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i przygotowanie preliminarza. Niemniej ważną sprawą jest uporządkowanie etatów do istniejących stanowisk i kategorii zaszeregowania w zakładzie. Trzeba szukać dialogu, na co w wielu przypadkach jest już naprawdę za późno. Może się wtedy okazać wbrew przysłowiu, że myślenie jednak boli.

Oddzielnym zagadnieniem spotkania Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” była sprawa zbliżających się wyborów w naszym związku i przygotowania odpowiednich uchwał i stanowisk.

 

Related posts