PRZED WYBORAMI

Zapadły już decyzje dotyczące wyborów w naszej organizacji zakładowej NSZZ „Solidarność”. Do wyborów podchodzić będziemy dwutorowo. Pierwszy okres to zbieranie i zgłaszanie kandydatur na delegatów zebrania wyborczego.  Kandydatury zbierać będziemy przez cały grudzień, aby w styczniu przejść przez proces wyborów w okręgach. Zgodnie z decyzją Komisji Zakładowej powołano aż 13 okręgów wyborczych, z pośród których zostaną wybrani delegaci. Na każde rozpoczynające się 4 członków związku w danym okręgu, przypadać może jeden mandat delegata. Oznacza to, że okręg, który posiada od 1 do 4 członków, może wybrać jednego delegata, 5-8 członków wybiera maksymalnie dwóch delegatów, 9-12 członków wybiera maksymalnie trzech delegatów, 13-16 wybiera maksymalnie czterech delegatów, etc…

Kandydatury zbieramy na kartach zgłoszeń, które będą dostępne u wszystkich członków Komisji Zakładowej , w pokoju związkowym u przewodniczącego oraz w przegródce przy pokoju NSZZ „Solidarność”. Kandydat na delegata musi zostać zgłoszony przez co najmniej jednego członka związku, uzyskując potwierdzenie  na karcie zgłoszeń. Kandydata powinien zgłosić członek związku z danego okręgu wyborczego.

Komisja Zakładowa, która jest odpowiedzialna za wybory w naszym zakładzie, ustaliła  następujące okręgi  wyborcze:

NR 1– DUR

NR 2 – Magazyny

NR 3 – Biura / Laboratoria

NR 4 – Masy

NR 5 – OPM Venus

NR 6 – Ptasie Mleczko

NR 7 –  Torty / Rarytasy

NR 8 –  Aasted

NR 9 –  Praliny

NR 10 –  Mieszanka

NR 11 –  Baryłki

NR 12 –  Wyroby Wschodnie

NR 13 –  Emeryci / Renciści

 

Karty ze zgłoszeniami przekazujemy do Komisji Zakładowej, lub wrzucamy do skrzynki umieszczonej przy pokoju NSZZ „Solidarność”  do dnia 04.01.2018 roku.

Komisja Zakładowa nr 311 NSZZ „Solidarność”

 

Related posts