PRZED WYBORAMI

Zapadły już decyzje dotyczące wyborów w naszej organizacji zakładowej NSZZ „Solidarność”. Do wyborów podchodzić będziemy dwutorowo. Pierwszy okres to zbieranie i zgłaszanie kandydatur na delegatów zebrania wyborczego.  Kandydatury zbierać będziemy przez cały grudzień, aby w styczniu przejść przez proces wyborów w okręgach. Zgodnie z decyzją Komisji Zakładowej powołano aż 13 okręgów wyborczych, z pośród których zostaną wybrani delegaci. Na każde rozpoczynające się 4 członków związku w danym okręgu, przypadać może jeden mandat delegata. Oznacza to, że okręg, który posiada od 1 do 4 członków, może wybrać jednego delegata, 5-8 członków wybiera maksymalnie dwóch delegatów, 9-12 członków wybiera maksymalnie trzech delegatów, 13-16 wybiera maksymalnie czterech delegatów, etc…

Kandydatury zbieramy na kartach zgłoszeń, które będą dostępne u wszystkich członków Komisji Zakładowej , w pokoju związkowym u przewodniczącego oraz w przegródce przy pokoju NSZZ „Solidarność”. Kandydat na delegata musi zostać zgłoszony przez co najmniej jednego członka związku, uzyskując potwierdzenie  na karcie zgłoszeń. Kandydata powinien zgłosić członek związku z danego okręgu wyborczego.

Komisja Zakładowa, która jest odpowiedzialna za wybory w naszym zakładzie, ustaliła  następujące okręgi  wyborcze:

NR 1– DUR

NR 2 – Magazyny

NR 3 – Biura / Laboratoria

NR 4 – Masy

NR 5 – OPM Venus

NR 6 – Ptasie Mleczko

NR 7 –  Torty / Rarytasy

NR 8 –  Aasted

NR 9 –  Praliny

NR 10 –  Mieszanka

NR 11 –  Baryłki

NR 12 –  Wyroby Wschodnie

NR 13 –  Emeryci / Renciści

 

Karty ze zgłoszeniami przekazujemy do Komisji Zakładowej, lub wrzucamy do skrzynki umieszczonej przy pokoju NSZZ „Solidarność”  do dnia 04.01.2018 roku.

Komisja Zakładowa nr 311 NSZZ „Solidarność”

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii INFORMACJE. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.