Magazyny

Początek roku obfitował w wiele zaskakujących informacji oraz działań, które w różnym stopniu  przełożyło się na działanie Solidarności.  Pierwszy zaskoczeniem, były zaproponowane zmiany w magazynach. Komisja Zakładowa uczestniczyła w spotkaniu informacyjnym,  skierowanym bardziej do Rady Pracowników, niż do związków zawodowych. Dlatego zadała stosowne pytanie w tej kwestii. Komisja Zakładowa mimo przesłanych materiałów nadal nie rozumie, w jakim celu i czemu ma służyć składanie aplikacji przez magazynierów, na stanowiska na których pracują od szeregu lat. Przecież ich umiejętności, kwalifikacje i doświadczenie jest bardzo dobrze znane nie tylko bezpośrednim przełożonym ale także tym powyżej. Jaki cel przyświecał tej akcji, która jest dla nas bardzo niezrozumiała i wątpliwa. Możemy zrozumieć składanie aplikacji przez pracowników z niższej grupy zaszeregowania, którzy przez to uzyskają awans. Natomiast niezrozumiałym jest składanie przez pracowników na stanowisko na którym pracują i tak naprawdę w całym zaprezentowanym systemie dojdzie im kilka operacji, które i tak dotąd wykonują.  Składanie CV jest trochę zbyt szumne (zwłaszcza w stosunku do pracowników z długoletnim stażem), wystarczyłby analiza akt osobowych, ewentualnie dokumentów, które pracownik doniesie  (jakieś nowe kwalifikacje, kursy, wykształcenie). W naszej ocenie należałoby w przypadku pracowników magazynu, zamknąć temat na rozmowach dokonywanych przez przełożonego, który powinien znać swoich pracowników (zwłaszcza, że zgodnie z materiałem będzie on prowadził rozmowy „rekrutacyjne”), co do preferencji danego pracownika i posiadanych umiejętności. No cóż, zapewne to nie koniec tej sprawy, szczególnie dla członków NSZZ „Solidarność” w imieniu których będziemy wnosić o kontrolę w PIP.

 

Related posts