07.02.2018

Będzie się działo i to dużo. Dnia 07.02. odbyło się pierwsze spotkanie dotyczące negocjacji płacowych. Szkoda że tą wiadomość będą czytać wszyscy, bo nie do  nich jest skierowana. Skoro to związki negocjują, to przekazują to członkom związku.  Reszcie jest to obojętne czy dostaną podwyżkę czy nie. Brzmi to brutalne ale taka jest rzeczywistość. A więc kochani członkowie związku, odbyło się pierwsze spotkanie. Pracodawca zaprezentował wskaźniki  dotyczące inflacji, makroekonomiczne oraz pozycji naszej firmy w rynku . Podczas  pierwszego spotkania, potwierdzone zostało, kogo podwyżka będzie dotyczyć, a kto zostanie wyłączony z procesu.  Przedstawiciele NSZZ „Solidarność” nie zgodzili się i zaprotestowali w imieniu pracowników magazynów, na pominiecie ich w procesie podwyżkowym. Mimo że podpisywali porozumienia z pracodawcą, związek NSZZ „Solidarność” nie zgadza się na tego typu ruchy i działania wobec pracowników. Szczególnie dotyczy to tych, którym w wyniku zmiany zmniejszono kategorie zaszeregowania lub nic się naprawdę nie zmieniło. Uzgodnienie kogo dotyczyć będzie wzrost wynagrodzenia, a kto zostanie pominięty, uzależnione jest od negocjacji pomiędzy stronami, a nie decyzji działu HR, chyba że strony nie dojdą do porozumienia, jak było to w roku ubiegłym.   Inną sprawą którą poruszyli członkowie NSZZ „Solidarność” była sprawa oceny pracowników produkcyjnych , która  w dalszym ciągu nie jest akceptowana przez nasz związek, a zatem nie powinna wpływać na wysokość lub możliwość otrzymania podwyżki wynagrodzenia.

Related posts