PISMO DO ZARZĄDU

W dniu 14.02.2018 roku Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” przekazała Zarządowi firmy pismo w sprawie nieprawidłowości i spostrzeżonych uchybień. Związek Solidarność oczekuje podjęcia działania oraz wyjaśnienia zgłoszonych kwestii do dnia 28.02.2018 podczas spotkania z Zarządem.

Dnia 16.02.2018 odbędzie się spotkanie Komisji Socjalnej w sprawie preliminarza na 2018 rok.

Dnia 22.02.2018 odbędzie się drugie spotkanie w sprawie wzrostu wynagrodzenia.

Related posts