Obradował zespół ds. prawa pracy

Wydłużenie urlopu wypoczynkowego, modyfikacja składników wynagrodzenia minimalnego a także zmiany diet w zagranicznej podróży służbowej to tylko niektóre zagadnienia, którymi zajmie się Zespół Problemowy ds. prawa pracy Rady Dialogu Społecznego, informuje „Dziennik Gazeta Prawna”.
Na pierwszy ogień idą zmiany limitów zatrudnienia tymczasowego. Pracodawcy proponują, aby układ zbiorowy pracy mógł je wydłużać do maksymalnie 24 miesięcy. Związki zawodowe wyraziły wolę podjęcia rozmów, jednak „Solidarność” zwraca uwagę, że w takiej sytuacji pracownicy tymczasowi powinni być uwzględniani przy ustaleniu liczebności załogi.

Related posts