MARZEC 2018

Związek „Solidarność” od lat alarmuje, że szczególna ochrona działaczy jest fikcją. I to nie tylko za sprawą przepisów prawa, które są niewystarczające. Głównie za sprawą indolencji wymiaru sprawiedliwości. Zbyt wielu pracodawców z premedytacją dyskryminuje swoich pracowników tylko dlatego, że korzystając z konstytucyjnych praw, angażują się w działalność związkową. Robią to, bo czują się nadal bezkarni, bo taki proceder zwyczajnie się im prawdopodobnie opłaca. Prawo jest niewystarczające, sądy i prokuratura nie doceniają szkodliwości takiego postępowania. Dlatego trzeba to zmienić. Ale aby to zrobić to należy zacząć od swojego podwórka. Nie będę potępiał kogokolwiek, ale  paru pracowników zrzeszonych w Solidarności, na kilkuset zatrudnionych ma ograniczone możliwości działania i może jedynie patrzeć pracodawcy na ręce. Więc nie grzeszcie twierdząc że związkowcy nic nie robią, to raczej wy nie jesteście na tyle odpowiedzialni aby cokolwiek zmienić.  Przykładem jest pismo pochwalne dla kierownictwa magazynów, które podczas rozmów z Solidarnością, pracodawca wyjął z kapelusza. I nic nie byłoby w tym dziwnego, gdyby to była inicjatywa oddolna, ale śmieszność polega na tym,  że to przełożeni zbierali podpisy pod tym listem. Farsa? Może nie, raczej bezsilność i strach przed odpowiedniością i tym że związek Solidarność wykazał prawdę w piśmie, które zostało złożone do  Zarządu.

Z dużą przyjemnością obejrzałem wywiad z Piotrem Dudą  w poniedziałkowy wieczór, który dotyczył pierwszej od wielu lat wolnej niedzieli w handlu. Stało się, a stanie się o wiele więcej, gdy zostanie wprowadzony zakaz pracy niewymaganej.  Gdy podczas wywiadu padały komentarze i pytania, riposta przewodniczącego była całkiem prosta. Jeżeli komuś zależy na wyborze i wolności spędzania czasu w niedzielę, to zaprasza polityków Platformy na kasy w markecie. Wtedy na pewno spędzą czas w sklepie, czyli tak jak im go brakuje. Tylko smuci mnie fakt że w naszym zakładzie nie ma politycznego myślenia, nad tym co bardzo szybko nastąpi. Tak więc kadro kierownicza zapraszamy do taśm produkcyjnych. Skoro są problemy z pracownikami w soboty i niedziele, to można wesprzeć się pracownikami z biura.

6,8 % wyniosła w lutym stopa bezrobocia i w porównaniu z poprzednim miesiącem spadła o 0,1 pkt. Taki sam wskaźnik bezrobocia odnotowano ostatni raz w lutym 1991 roku, czyli 27 lat temu – poinformowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W ubiegłym miesiącu liczba osób zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy zmniejszyła się o 5,9 tys. i wyniosła 1,127 mln. Natomiast w porównaniu z lutym ubiegłego roku liczba bezrobotnych spadła o 255,5 tys. osób, czyli o 18,5 proc. W ocenie resortu kolejne miesiące  przyniosą dalszy spadek stopy bezrobocia.

 

Related posts