Marcowe info

Dnia 28.02.2018 (środa) odbyło się spotkanie wyjaśniające po złożonym do Zarządu firmy  piśmie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”. Na spotkanie zaproszeni zostali przez Zarząd firmy, także przedstawiciele Rady Pracowników oraz OPZZ. W pierwszych założeniach, spotkanie miało być poświęcone problemom produkcyjnym, które zgłosili pracownicy poprzez związek Solidarność oraz członków Rady Pracowników ze strony Solidarności.  Jednak z powodu zbyt ważnych tematów i zagadnień zawartych w piśmie Solidarności, spotkanie dotyczyło tylko omawianiu tematów z pisma. Więcej o piśmie w dalszej  części Infosa

BĘDĄ PODWYŻKI WYNAGRODZEŃ

Niestety nie uczestniczyłem w dwóch ostatnich, jakże  ważnych spotkaniach dotyczących przeglądu wynagrodzeń.  Nie oznacza to ze Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” nie przedstawiła swoich spostrzeżeń oraz propozycji związanych ze wzrostem wynagrodzenia. Ciężar i obowiązek negocjacyjny  z tym tematem , przejęła Dorota Łach , którą wspierali Janusza Kudelski i Elżbieta Dębska.  Trudno jest powiedzieć, czy  dokonany ruch płacowy zadowoli wszystkich pracowników, ale nie zapominajmy o tym że obydwa związki zawodowe które reprezentowały stronę pracowniczą, stanowią łącznie około 18% pracowników, a musiały zadowolić wszystkich zatrudnionych. Poza tym podczas rozmów musiały w jakikolwiek sposób dokonać pewnych weryfikacji stanowisk i wziąć pod uwagę jak najbardziej słuszne argumenty pracodawcy. Zdrowy rozsądek, oraz sprawy biznesowe, musiały być także wzięte pod uwagę. W  czasie pojawią się stosowne   ze wzrostem wynagrodzenia, a w szczególności na co pragniemy zwrócić uwagę , podniesieniu stawek minimalnych na wszystkich grupach zaszeregowania w zakładzie. Co oznaczać będzie ze pracownicy zatrudnieni na danych grupach będą musieli mieć wyrównane do minimalnej stawki w danej kategorii.

Proszę Nam wierzyć, ale pewne rozwiązania, spotkania oraz rozmowy z niektórymi osobami z Zarządu Spółki lub ich przedstawicielami, stają się coraz większą przyjemnością. To bardzo budujące, dlatego i z naszej strony staramy się, aby prowadzić rozmowy w sposób dostosowany do pozytywnego dialogu. A miało to ostatnio miejsce podczas rozmów płacowych, gdy obydwie strony w sposób merytoryczny, podeszły do tego tematu. Tematu który jak zwykle wzbudza największe emocje wśród pracowników. Sposób przekazania trudnego zagadnienia i podejście Pana Dyrektora Andrzeja Pałasza oraz Pani Sylwii Czarkowskiej, otwartość na argumenty przekazywane przez stronę związkową, ogrom pracy jaki włożyli w ten temat, doprowadziły do podpisania  porozumienia płacowego i zamknięcia ciężkiego zadania jakim jest przegląd wynagrodzeń.  I to nie jest sukces tylko związków zawodowych, ale wspomnianych powyżej dwóch osób, które nie tylko że  zrozumiały potrzeby i przekazane argumenty, ale potrafiły porozumieć się ze związkami zawodowymi i przekazać to Zarządowi Spółki, który uruchomił dodatkowe potrzebne środki na ten proces.

Nie mniej sprawnie przeszły prace dotyczące Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz tegorocznego preliminarza. Pojawiły się oświadczenia wymagane zapisami ustawy, ale co najbardziej powinno ucieszyć pracowników, (szczególnie tych z  mniejszymi  dochodami), zwiększone zostały na ten rok świadczenia socjalne. I to jest jakiś sukces całego zespołu, który pracował nad tym tematem i potrafił dokonać zmian, które będą korzystne dla wszystkich pracowników.  Ciężka praca, odpowiednie posługiwanie się argumentami oraz słuchanie drugiej strony, czy to pracowniczej czy pracodawcy, pozwoliło na zmiany w preliminarzu ZFŚS. W tym roku  zostaną powiększone świadczenia na tak zwane wczasy pod gruszą.  Zwiększone zostaną świadczenia świąteczne, z których znikną paczki od ZFŚS, ale pojawią się w wyższej wysokości bony towarowe, za które pracownicy mogą dokonać zakupów świątecznych w tym i naszych słodyczy.

Mimo tego nie zawsze jest tak słodko i pięknie, dlatego powinienem wspomnieć o piśmie, które NSZZ „Solidarność” przekazała Zarządowi. Dokument powstawał dosyć długo i jako Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” osiągnęliśmy zamierzony efekt. Bardzo zależało nam na tym, aby uświadomić osobą zarządzającym, że wiele  problemów, które Komisja Zakładowa zaakcentował,  nie ma zamiaru tolerować a tym bardziej biernie się im przyglądać.  Nam nie zależało także na tym, co w efekcie zaproponował pracodawca, aby temat zamknąć spotkaniami w grupach roboczych. Nie interesuje nas pozoranctwo i  rozmowy o niczym.  Pismo o którym wspominam powstawało  dłuższy czas i było zbiorem 10 punktów , które mogły i mogą stać się powodem do wszczęcia sporu zbiorowego oraz wezwaniem kontroli zewnętrznej. Było także głosem pracowników, którzy zgłosili szereg zauważalnych nieprawidłowości. Dlatego Komisja Zakładowa aby pozostał ślad z tej działalności oraz mając na względzie dobro członków związku i pracowników, którzy obdarzyli nas zaufaniem, stworzyła ten dokument.  Dokument wcale nie łatwy i dotykające nie łatwych tematów.  Jednym z nich była sprawa zmian w dziale magazynów oraz skutków dotyczących pracowników. Ważnym, jak nie najważniejszym  z tematów, było podjęcie rozmów i dokończenie prac nad ZUZP i Regulaminem Pracy.  Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” pośród znajdujących się punktów w piśmie, poruszyła sprawę pracowników z Ukrainy oraz pracowników APT.  Bardzo  ciężkim tematem który znalazł się w dokumencie, była sprawa kontroli przy wchodzeniu do zakładu i nierówne traktowanie pracowników produkcyjnych  wobec innych  wchodzących i wychodzących na teren firmy.  Podjęliśmy także temat  obsady stanowisk, szczególnie pilny i widocznym na dziale sezamek. Jak możecie zauważyć, sytuacje i informacje które  trafiają do Solidarności, nie są pozostawiane samym sobie, bez odpowiedniego zajęcia się nimi. Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w nowym składzie, na bieżąco będzie zajmować się zgłoszeniami, które przekażą nam członkowie związku lub pracownicy zakładu.

 

 

Related posts