Jakie uprawnienie

Jesteście najwspanialsi, jesteście najlepsi i takie inne naj, naj. A tak naprawdę, to mało kto w to wierzy Jednak większość kiwa głową jak piesek, na półce samochodowej. My od wielu lat staraliśmy przyzwyczajać wszystkich dookoła, że piszemy prawdę w sposób prosty, lecz w tej prostocie bardzo pokrętny. Infos to informacja, oraz szereg felietonów, których zadaniem jest zwrócenie uwagi na patologie. I na to zwracamy szczególną uwagę, mimo że od przełożonych słyszycie, że pewne rzeczy powinny zostać na miejscu nie wychodzić poza dział. A DLACZEGO I Z JAKIEGO POWODU?  Czy mamy do czynienia z prywatnym folwarkiem. Nie rozumiem i nie jestem w stanie tego zaakceptować. Dlaczego społeczną inspekcję pracy oraz związki zawodowe traktuje się jako relikt z minionej epoki. No właśnie,  przecież w 8-milionowej Szwecji istnieje niemal 100-tysięczna rzesza wolontariuszy społecznie dbających o przestrzeganie prawa pracy. Nie piszę tu o zawodowych inspektorach pracy, ale o ludziach sprawujących ten nadzór społecznie!

W obecnym realnym świecie, działalność sip oraz związków zawodowych, wiążą się z niezwykle istotną w dzisiejszych czasach ideą partycypacji w zarządzaniu. Partycypacją, którą każdy zdroworozsądkowy pracodawca docenia i dopieszcza. A u nas nie docenia się faktu że to pracownicy mają naprawdę dużo istotnych wiadomości i wskazówek, które mądry przedsiębiorca powinien wykorzystać czy wdrożyć w codziennej działalności firmy. I tutaj jawi się największy problem, który jest zauważalny prze nas od wielu lat i od wielu lat o tym  mówimy. Nieomylność przełożonych w podejmowanych sprawach i działaniach, których  na co dzień nie wykonują. Trzeba uczciwie powiedzieć, że problem nie leży jedynie w przedsiębiorcach i menadżerach, którym każda forma kontroli warunków pracy kojarzy się od razu z totalitaryzmem. Wina jest też po stronie związków zawodowych. W naszym zakładzie istnieje mniej więcej pojęcie, ilu jest sipowców i gdzie oni działają. Albo inaczej, mamy nadzieję że pracownicy i przełożeni wiedzą o roli i działaniu społecznej inspekcji pracy. Niestety nie docenia się w pełni tego uprawnienia, jakie daje ustawa o społecznej inspekcji pracy. Nawet sami społeczni inspektorzy, nie zdają sobie sprawy, jakie uprawnienia posiadają. A właśnie poprzez rzetelnie prowadzony społeczny nadzór nad warunkami pracy można skutecznie skończyć panujące jeszcze folwarczne zarządzanie, które ignoruje wspomnianą przeze mnie ideę partycypacji. To może przynieść  tylko korzyść dla wszystkich. W źle zarządzanej firmie, gdzie menedżer zachowuje się, jak w XIX-wiecznym folwarku nikomu nie będzie się chciało wymyślać i wdrażać innowacyjnych projektów. Zachód już to dawno zrozumiał. Problem polega na identyfikacji pracownika z zakładem. Na to składa się wiele czynników oraz atmosfera  w  pracy. Dlatego w sferze atmosfery, to związki zawodowe powinny partycypować w tym, aby atmosfera na stanowiskach pracy była  jak najlepsza. Maleje bezrobocie i sytuacja powoli wymusi tę  partycypację, bo mijają czasy, kiedy można było użyć wobec pracownika  straszaka, że za bramą czeka na jego miejsce dwudziestu następnych. To raczej nie jest chwilowa i krótkotrwała koniunktura. Niestety myślenie o tym że rynek pracownika zmieni się po raz kolejny pokutuje nadal, a związek traktuje się jako  niechciane zło, które przeszkadza w zarządzaniu. Bo wtedy  można by właśnie wszystko zamknąć w obrębie działu, aby broń Boże, nic poza jego mury nie wydostało się do dyrekcji lub zarządu. Jako przewodniczący nie mam zamiaru stać się zakładnikiem kogoś lub jakiś spraw. Komisja Zakładowa nie da się w jakikolwiek sposób szantażować, czy to przez kierownictwo, pracowników, czy tym bardziej przez członków związku. Członków związku, bo coraz częściej, „ktoś” stara się podkręcać antyzwiązkowe podejście i sprytnie manipuluje związkowcami. Dlatego mam na to bardzo skuteczną receptę. Chcesz się wypisać z Solidarności, to zrób to, bez zbędnych dyskusji. Nie żądaj wtedy reakcji związku na podwyżki, na niesprawiedliwości lub łamanie przepisów. Będzie to uczciwe. Ale, jeżeli zachowania antyzwiązkowe i antyspołeczne zauważasz, to reaguj. Daj znać Komisji Zakładowej, nie na zasadzie donosicielstwa, ale tylko dlatego że ktoś depcze twoje wartości i przekonania.  W Polsce każdemu zapewnia się wolność sumienia i religii,  Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.  Ale co jest też ważne, konstytucja zapewnia wolność zrzeszania się w związkach zawodowych.

 

 

 

Related posts