Dariusz Skorek z Wedla na czele Cukierników

42. delegatów z 20. organizacji związkowych przystąpiło do wyboru Przewodniczącego, nowej Rady Sekcji i Komisji Rewizyjnej oraz delegatów na Kongres Krajowego Sekretariatu Przemysłu Spożywczego. W dniach 26-27.04.2018 roku w Koszelówce, odbyło się sprawozdawczo – wyborcze Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Przemysłu Cukierniczego, Młynarskiego i Piekarniczego NSZZ „Solidarność”.

Po przyjęciu stosownych uchwał, delegaci dokonali wyboru Przewodniczącego, którym ponownie został Dariusz Skorek z organizacji zakładowej w Lotte Wedel.
Wybrano także 24 osoby do Rady Sekcji:

PREZYDIUM
Zastępca przewodniczącego – Jerzy Dziobek – Lajkonik Snacks
Zastępca przewodniczącego – Wiesław Kwiecień – Wawel
Sekretarz – Janusz Kudelski – Lotte Wedel
Skarbnik – Sławomir Niemirski – Barry Callebaut
Członek Prezydium – Ryszard Biedziak – Mondelez Jankowice
Członek Prezydium – Dariusz Grzemba – SPC Warszawa
Członek Prezydium – Artur Krasiński – Mars
Członek Prezydium – Jacek Rosół – Mondelez Skarbimierz
Członek Prezydium – Tomasz Sapiński – Dr Oetker Dekor
Członek Prezydium – Monika Sobiech – Nielsen

CZŁONKOWIE RADY SEKCJI:
Małgorzata Barańska- Szumer – Frito Lay
Roman Buczyński – Greiner Packaging
Zbigniew Czurgiel – Mokate
Tomasz Jezierny – Mondelez Jankowice
Emilia Kamińska – Lantmannen Unibake
Zbigniew Karnaś – Polskie Młyny
Łukasz Kosowski – Dr Oetker Dekor
Danuta Krawczyk – Wawel
Mirosław Lepiarczyk – Mieszko
Krzysztof Milewski – Mondelez Płońsk
Piotr Modrakowski – Colian Bydgoszcz
Tomasz Niedźwiadek – Colian Lublin
Grzegorz Szumer – Mars
Joanna Ściborowska – Nielsen

Dokończeniem pierwszego dnia obrad był wybór komisji rewizyjnej oraz delegatów na kongres Krajowego Sekretariatu Przemysłu Spożywczego NSZZ „Solidarność”

KOMISJA REWIZYJNA SEKCJI

Przewodniczący – Ryszard Madej – Lajkonik Snacks
Bogusław Boroń – Grana
Jacek Laska – Mieszko
Dorota Łach – Lotte Wedel
Marek Podlecki – Mondelez Płońsk
Henryk Żołądź – Polskie Młyny

DELEGACI NA KONGRES

Ryszard Biedziak – Mondelez Jankowice
Jerzy Dziobek – Lajkonik Snacks
Artur Krasiński – Mars
Janusz Kudelski – Lotte Wedel
Wiesław Kwiecień – Wawel
Dorota Łach – Lotte Wedel
Sławomir Niemirski – Barry Callebaut
Waldemar Sobkowicz – SPC Warszawa
Grzegorz Szumer – Mars
z klucza – Przewodniczący Dariusz Skorek – Lotte Wedel

Drugiego dnia obrad po ukonstytuowaniu się Rady i Komisji Rewizyjnej, Przewodniczący Dariusz Skorek przekazał informacje i spostrzeżenia dotyczące działań Sekcji w nowej kadencji. Mocno podkreślił potrzebę rozwoju struktury branżowej, ale nie tylko poprzez przyjmowanie nowych organizacji, lecz co wartym jest zauważenia wspieranie i tworzenie organizacji w zakładach gdzie dotychczas brak jest związków zawodowych.

Innym wartym podkreślenia kierunkiem rozwoju Sekcji jest wymiana kadry. „Świeża krew” jak nazwał to przewodniczący, jest potrzebna nie tylko w naszej branży, ale w całym związku. Pierwszy krok został poczyniony już w organizacjach zakładowych tworzących Sekcję, patrząc na nowych, młodych delegatów oraz na powołane przez przewodniczącego prezydium rady sekcji, które w trzech czwartych oparte zostało na świeżych i młodych osobach. Pozwoli to sekcji na dalszy rozwój oraz inne spojrzenie na potrzeby członków związku w poszczególnych zakładach pracy.

Podkreślił także potrzebę i kontynuację rozmów i spotkań z przedstawicielami pracodawców, którzy poprzez stowarzyszenia tworzą naturalną stronę partnerską.   Mowa tutaj o
POLBISCO – Stowarzyszeniu Polskich Producentów Wyrobów Czekoladowych i Cukierniczych, Stowarzyszeniu Młynarzy Rzeczypospolitej Polskiej, Stowarzyszeniu Rzemieślników Piekarstwa Rzeczypospolitej Polskiej, Stowarzyszeniu Cukierników Karmelarzy i Lodziarzy, Oraz innych organizacji, które mogą stać się partnerem do rozmów na szczeblu krajowym i międzynarodowym.

Sekcja jest afiliowana w EFFAT – EUROPEJSKA FEDERACJA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO, ROLNICTWA I TURYSTYKI oraz IUF – MIĘDZYNARODOWA UNIA PRACOWNIKÓW PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO I GAŁĘZI POKREWNYCH. Sekcja mocno wspiera projekty i uczestnictwo w programach proponowanych przez te organizacje. Dlatego sekcja mocno wesprze projekt COCOANET oraz akcję „12 CZERWCA DNIEM WALKI Z WYKORZYSTYWANIEM DZIECI PRZY PRACY”, której plakat został umieszczony na stronie sekcji oraz przesłany do organizacji tworzących Sekcję w celu umieszczenia na tablicach ogłoszeń.

Na koniec WZD, delegaci przyjęli stanowiska i wnioski. Na tym porządek został wyczerpany.

Dariusz Skorek

 

Related posts