Minimalna: resort rodziny i pracy proponuje 2220 zł na 2019 r.

Resort rodziny i pracy proponuje, aby minimalne wynagrodzenie wzrosło w przyszłym roku do 2220 złotych. Minimalna stawka godzinowa miałaby zostać podniesiona do 14,50 zł. Wcześniej minister Rafalska proponowała nieco wyższe kwoty 2250 zł i 14,70 zł, których jednak nie zaakceptowało Ministerstwo Finansów. Rada Dialogu Społecznego ma teraz miesiąc na debatę i przedyskutowanie propozycji.

Gdyby przeszła ta rządowa Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oznaczałoby to 120 złotych podwyżki. Minimalna zaś stanowiłaby 46,6 proc. prognozowanego w 2019 roku przeciętnego wynagrodzenia. W przypadku stawki za godzinę pracy podwyżka ma sięgnąć 80 groszy.

GUS podaje, że liczba pracowników otrzymujących wynagrodzenie w wysokości płacy minimalnej wynosi ok. 1,5 mln osób, czyli 13 proc. ogółu liczby pracowników najemnych w przeliczeniu na pełne etaty.

Piotr Duda, przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” podał, że rządowa propozycja minimalnego wynagrodzenia w 2019 r. na poziomie 2220 zł jest nie do przyjęcia, a związek będzie zabiegał o wzrost płac w sferze budżetowej i odmrożenie wskaźnika służącego do wyliczania funduszu socjalnego.

Related posts