PAS

Kolejnym tematem podczas spotkań odbytych w ostatnim okresie była sprawa dotycząca audytów czystościowych. Problem należy podzielić na dwa oddzielne  tematy. Jeden dotyczy kwestii formalnych przeprowadzenia audytów, drugi  sposobu ich przeprowadzania. Jak już zauważyliście, przygotowany został program PAS, o szczegółach którego pracodawca poinformował związki zawodowe dnia 23 listopada. Pierwszym działem na którym już od ponad pół roku testowany był program PAS, była linia ptasiego mleczka. Z  wiadomości przekazanych związkom zawodowym, wiele zagadnień i pytań zainicjowanych zostało przez pracowników tego działu, co znalazło odzwierciedlenie w kartach audytowych. Na żadnym ze szczebli przygotowania tego tematu nie uczestniczyły związki zawodowe. Natomiast w związku z tym że część audytu jest podpięta pod wskaźniki premiowe, należy zmienić regulamin premiowania o nowe zagadnienia. Z taką inicjatywą wystąpił pracodawca do związków zawodowych, przedstawiając zagadnienia związane z programem PAS.  Jak wygląda stopień wdrażania na innych działach i zrozumienie problemów audytu, było omawiane podczas dwóch pierwszych spotkań. Czy okres wdrażania nie jest zbyt krótki, czy pracownicy rozumieją zawarte tam zadania i sposób ich wdrażania? Innym zagadnieniem jest sposób przeprowadzania audytu i zachowanie osób które w nim uczestniczą. Tutaj było jeszcze więcej uwag i pytań związanych z rolą audytu w procesie zakładowym, a w tym premiowym. PAS wejdzie w życie w styczniu ale na początku marca zostanie podsumowany i omówiony okres dwumiesięcznego  obowiązywania.

Related posts