PLANY, PLANY….

To dopiero trzeci numer w tym kończącym się roku. Trochę mało, ale zdając się na  ilość spraw które absorbowały Komisję Zakładową NSZZ „Solidarność”, to i tak sukces.  W większości przypadków były to sprawy, które z bezpośredniej perspektywy pracownika, były prawie niewidoczne. Jednak pośrednio miały odniesienie do funkcjonowania i działania w zakładzie. W  największym procencie dotyczyło to zmian zapisu Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, oraz niektórych zapisów Regulaminu Pracy.  Sprawa Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy została definitywnie w tym roku zamknięta i oczekujemy na wiadomość z Państwowej Inspekcji Pracy o wpisaniu go w  rejestr układów. Udało się także dopiąć sprawę związaną z Roczną Premią Motywacyjną (dotyczy pracowników biurowych) oraz procedurami związanymi z mobbingiem oraz molestowaniem, czyli patologiami środowiska pracy. Dzięki wspólnej pracy Pracodawcy i Związków Zawodowych, zmieniona została procedura dotycząca kontroli stanu trzeźwości i obecności na substancji psychoaktywne. Z sukcesem dla części produkcyjnej, zamknięty został rozdział dotyczący minimalnych wynagrodzeń w grupach stanowisk, co ma być dalej kontynuowane na początku roku 2020 jako budowa nowej struktury wynagradzania. Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” podpisała z Pracodawcą aneks przedłużający na 2020 rok wypłatę dodatku stażowego. Miłym zaskoczeniem była informacja o podjęciu przez Zarząd Spółki decyzji, wypłaty na starych zasadach nagród jubileuszowych za lata 2017-2018 dla osób, które w tym okresie nabyły prawa do jubileuszy i są nadal w zatrudnieniu. Dzięki temu, zamknie to okres łączący stare jubileusze z nowymi zasadami dodatków stażowych. Sprawa Regulaminu Pracy i Regulaminu Miesięcznej Premii Motywacyjnej, przesunęła się na początek 2020 roku (wyznaczone już są terminy spotkań). Doszły do tego kwestie związane ze sferą BHP, dotyczące instrukcji  związanej z monotonią i monotypią na stanowiskach pracy. To będzie kolejny okres, wymagający szerokiego uczestnictwa przedstawicieli Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w rozmowach. Jak zawsze na początku roku zostaną  rozpoczęte rozmowy dotyczące, średniego wzrostu wynagrodzeń w 2020 roku. Ta sprawa niewątpliwie wzbudza największe zainteresowanie wśród pracowników naszego zakładu. Dodatkowo Pracodawca rozpoczął na początku listopada, spotkania związane z benefitami, których kontynuacja przewidziana jest na początku 2020 roku. Pośród planów na nowy rok nie możemy zapomnieć o współorganizacji  wyborów Rady Pracowników, której jesienią 2020 roku, kończy się czteroletnia kadencja. W szerokich planach Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” na najbliższy rok, znalazły się także sprawy rekreacyjno sportowe czyli Majowy Weekend Sportowy, oraz Spartakiada Przemysłu Spożywczego. Nie możemy także zapomnieć o wrześniowej Pielgrzymce Ludzi Pracy na Jasną Górę.                      Wyzwań dużo i na pewno znajdą się jeszcze niespodzianki dla członków, związane  z 40 -leciem naszej organizacji związkowej.

Related posts