ZNACZENIE ZUZP

Zakładowe układy zbiorowe pracy są jedną z najważniejszych instytucji zbiorowego prawa pracy.

Geneza układów zbiorowych pracy wiąże się powstaniem i rozwojem ruchu zawodowego w XIX w. Zbiorowe wystąpienia pracowników przeciwko pracodawcy kończyły się najczęściej porozumieniem utrwalającym zdobycze pracowników. Początkowo zwykle chodziło o podwyżki płac, stąd nazwa tych porozumień –układy taryfowe lub cennikowe. Takie układy nie miały żadnych podstaw prawnych. Można było zatem je określać mianem gentlemen’s agreement. Dopiero stopniowo stały się one legalne, co wymagał legalizacji związków zawodowych oraz stworzenia podstawy prawnej ich zawierania. Układami zbiorowymi pracy w dzisiejszym znaczeniu stały się te porozumienia po rozszerzeniu ich treści także na inne warunki pracy (pozapłacowe).

Related posts