NOWE WYZWANIA

Od 11 października 2021 roku jesteśmy Organizacją Międzyzakładową nr 311 NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze w Lotte Wedel Sp. z o.o. obejmując swoim zasięgiem  pracowników Inter Europol S.A. w Markach i Małopolu. (Piekarnie Szwajcarskie)

Oj działo się dużo i jeszcze więcej się zdarzy. Po pierwsze prace nad Matrycowym Systemem Zarzadzania Kwalifikacjami. Po drugie to zmiana organizacyjna w naszej działalności związkowej.  Ale zaczynając od początku, czyli od rozmów dotyczących matrycowego zarzadzania kwalifikacjami. Jak na razie to projekt innego podejścia do systemu zarzadzania stanowiskami oraz  ścieżkami  awansu.  Oprócz zespołu projektowego od początku włączeni zostali przedstawiciele pracowników, jakim są związki zawodowe. Matryce ewaluowały i co chwila pojawiały się poprawki i zmiany do całości projektu.  Zamysłem zespołu projektowego było włączenie na pewnym etapie wytypowanych  pracowników z poszczególnych linii produkcyjnych w celu porównania omówionych i poprawianych matryc. Następnym etapem w którym obecnie jesteśmy jest nazwanie poszczególnych stanowisk (roboczo nazwanych P1-6), oraz opracowanie karty opisu stanowiska pracy. Takie karty istniały i dotychczas, odnosząc się do obecnych czterech kategorii zaszeregowania pracowników łańcucha dostaw. Kolejny czekający etap projektu to po przygotowaniu opisu stanowisk, wycena każdego z nich,  według przyjętej w zakładzie matrycy.  Na tym etapie związki zawodowe są aktywnym obserwatorem (mogą wnosić uwagi) , natomiast prace prowadzi zespół wyceniający powołany przez dyrekcję.  Po tym etapie dokumenty są jeszcze raz zbierane i omawiane, w celu uniknięcia jakichkolwiek błędów oraz trafiają  do zespołu finansowego w celu przygotowania drabinki płacowej przystosowanej do nowego opisu stanowisk.  Po tym zadaniu nastąpi okres negocjacyjny ze związkami zawodowymi w celu dopasowania płacy minimalnej każdego stanowiska do nowej siatki płacowej. Jak łatwo zauważyć okres dotyczący wynagradzania znajduje się na końcu całego projektu. Do tej pory rozmawiamy bez żadnego wskaźnika płacowego, dlatego jako Solidarność jesteśmy zaskoczeni  dziwnymi informacjami, ze komukolwiek cokolwiek zostanie zabrane.  Tylko pracodawca w porozumieniu ze związkami zawodowymi jest w stanie cokolwiek zmienić w systemie wynagradzania. Pracownicy – członkowie NSZZ „Solidarność” wiedzą że dbamy o interes pracowników i jakiekolwiek zmiany bez porozumienia się z nami nie  zostaną wprowadzone.

Druga istotna zmiana organizacyjna dotyczy tylko związku Solidarność. Od 11 października 2021 roku po  podjęciu stosownej uchwały i przekazaniu dokumentacji do Regionu Mazowsze NSZZ „Solidarność” zostaliśmy przerejestrowani na Organizację Międzyzakładową nr 311 NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze w Lotte Wedel Sp. z o.o.  Oznacza to że reprezentujemy pracowników w firmie Lotte Wedel oraz Inter Europol. Stało się to dzięki temu że w swoje szeregi związkowców przyjęliśmy członków ze wspomnianego  zakładu pracy. Inter Europol S.A. (Piekarnia Szwajcarska) to największy producent pieczywa mrożonego   w Polsce. Posiada dwa zakłady produkcyjne w Markach i Małopolu. Jako przewodniczący Komisji Międzyzakładowej miałem już po raz pierwszy okazję spotkać się z Prezesem Inter Europol, oraz  Dyrektorem Personalnym i Kierownikiem Personalnym, w celu omówienia współpracy i dalszych działań. Dla ciekawostki wspomnę że Dyrektorem Personalnym jest osoba która w latach 2004 -2010 pełniła w naszym zakładzie funkcję kierownika personalnego za czasów Cadbury Wedel. Patrząc na to  wyzwanie związane z nowym zakładem, staliśmy się mentorem dla nowo tworzonego związku, który zapewne w pewnym momencie po wzmocnieniu się  podejmie decyzję, czy będzie nadal z nami tworzyć jedną organizację, czy raczej tworzyć będą oddzielną władzę związkowa. Jest na to czas do nowych wyborów w 2023 roku.

Kolejną i to już trzecią ważną informacją w ostatnim pandemicznym  okresie są zmiany  związane z działalnością  komisji socjalnej. Po porozumieniu się z pracodawcą i związkiem OPZZ, zapadła decyzja że przewodniczący związków nie będą członkami komisji socjalnej w Lotte Wedel. Wszystkie spotkania komisji socjalnej mają być nagrywane i w momencie powstania niejasności lub braku zgody członków komisji, zostaną przekazane komisji rozjemczej składającej się z Dyrektora Personalnego, oraz Przewodniczących Związku w celu  ustalenia ostatecznej decyzji. Na chwilę obecną w skład komisji socjalnej ze strony NSZZ „Solidarność” weszli Dorota Łach, Agnieszka Gronecka oraz jako rezerwowy przy braku którejkolwiek z wymienionych osób, Piotr Rybiński.

Dużo informacji ale pozwolę sobie na przekazanie ostatniej z ważnych informacji dla członków związku. Pandemia  pokrzyżowała wiele planów i zadań, dotknęła ona także zadań  związanych z działalnością Sekcji, której jestem przewodniczącym. Po roku działań online, udało się zorganizować stacjonarne posiedzenie Rady Sekcji, na którym zostały wypracowane oraz przekazane ważne dokumenty. Sekcja bardzo mocno włączyła się w prace związane z emeryturami stażowymi oraz składką członkowską, którą od nowego roku będzie można odliczyć  od podatku dochodowego. Najbardziej istotną sprawa była praca nad dokumentem związanym z zakazem pracy niezasadnej w niedziele i święta. Zapytacie się co to praca niezasadna. To praca wykonywana zgodzie z określonym porządkiem, która nie jest związana bezpośrednio z potrzebami społecznymi i socjalnymi.  Czyli mówiąc wprost, we wszystkich zakładach produkcyjnych według tej definicji będzie zakaz pracy w niedziel i święta, oprócz wyjątków związanych z utrzymaniem w gotowości urządzeń, które ze względów technologicznych nie mogą zostać zatrzymane lub wyłączone. Oczywiście to tylko projekt , który  musi przejść całą drogę legislacyjną. Nie spodziewam się aby w 2022 roku nastąpiły w tym kierunku zmiany.


Related posts