GRAFIKI W INTER EUROPOL

Komisja Międzyzakładowa zajęła się sprawą grafików na 2022 rok. Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” informuje że zgłoszony problem dotyczył niezgodnego z zapisem kodeksu pracy momentem ogłaszania grafików. Komisja Solidarność zareagowała na nieprawidłowość związaną brakiem grafiku w dniu 28 grudnia, który dotyczył nowego okresu rozliczeniowego. Problem polegał także na tym że przełożonych nie zdziwiło że grafiki są ogłaszane w sposób niezgodny z zapisami kodeksu pracy, natomiast problemem był fakt że związek poinformował pracodawcę o zaistniałej nieprawidłowości. W dniu dzisiejszym Komisja wystosowała pismo w tej sprawie do Dyrektora Personalnego, który odniósł się zaistniałej sytuacji. Ta sprawa zostanie dodatkowo omówiona w dniu 11.01.2022 roku podczas dyżuru związkowego w zakładzie.

Related posts