ZWOLNIENIA W WEDLU

Trwają rozmowy pomiędzy Zarządem Lotte Wedel i Związkami Zawodowymi w sprawie zwolnień grupowych, które objąć mają 80 pracowników zakładu. Dnia 04.07.2012 organizacją związkowym zostało wręczone pismo w sprawie zastosowania ustawy o zwolnieniach grupowych. Zgodnie z wytycznymi ustawy związki zawodowe mają 20 dni na zawarcie porozumienia dotyczącego zwolnień, które określi zasady, kryteria oraz świadczenia dodatkowe związane ze zwolnieniem. Dodatkowo pracodawca wystąpił o zmiany w Regulaminie Wynagradzania oraz Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy w części dotyczącej pracowników komercyjnych. Zwolnienia dotyczyć mają pracowników komercyjnych oraz wspierających działy produkcyjne. W chwili obecnej reprezentanci związków kończą sprawę porozumienia i oczekują na listę osób wytypowanych przez pracodawcę do zwolnień. Inną sprawą są zmiany do Regulaminu i ZUZP, które w widzeniu związkowców mogą pogłębić grupę osób zwolnionych z zakładu. Zmiany zaproponowane przez pracodawcę w danym momencie nie sprzyjają zawarciu porozumienia i nie sprzyjają pozytywnemu spojrzeniu na restrukturyzację. W widzeniu Komisji Zakładowej połączenie sprawy związanej ze zwolnieniami grupowymi ze zmianami w ZUZP nie prowadzą do partnerskich rozmów i skupieniu się nad wyzwaniami czekającymi po odejściu dużej grupy pracowników.

Related posts

Leave a Comment