KOMISJA

K.Z. nr 311 NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze w Lotte Wedel Sp. z o.o.

komisja311

15 października 1980 roku została zarejestrowana w MKZ Mazowsze, Komisja Tymczasowa NSZZ „Solidarność” przy ZPC „22 Lipca” i ZPC „Syrena”. Przewodniczącym Komisji Tymczasowej zostaje Józef Foryś.
26 listopada 1980 roku odbywa się Walne Zebranie Delegatów, na którym zostaje wybrana Komisja Zakładowa.
Pierwszym przewodniczącym Komisji Zakładowej został Sławomir Wyczański.
11 września 1989 roku nastąpiło reaktywowanie NSZZ „Solidarność”w zakładach E. Wedel.
Przewodniczącym został Andrzej Kamiński, członek pierwszej Komisji Zakładowej , który tą funkcję  pełnił do stycznia 2005 roku. Niestety ciężka choroba pozbawiła Komisję Zakładową i cały związek NSZZ „Solidarność” tej wspaniałej osoby i działacza społecznego. Pożegnaliśmy Go z wielkim bólem, towarzysząc w ostatniej drodze ku wieczności.


Organizacja Zakładowa zarejestrowana jest w Regionie Mazowsze NSZZ „Solidarność” pod numerem 311.  Jako jedna z nielicznych, może poszczycić się może tak długą działalnością w okresie zmian gospodarczych i politycznych w Polsce. O sile organizacji w Wedlu świadczy współuczestnictwo w powstaniu Sekcji Krajowej Przemysłu Cukierniczego, Młynarskiego i Piekarniczego NSZZ „Solidarność”, której Przewodniczącym jest Dariusz Skorek. Wybrana w 2011 roku siedmioosobowa Rada Pracowników reprezentowana jest przez pięciu członków NSZZ „Solidarność”.

Infos to nasz serwis informacyjny który zaczął działać w 2002 roku. W 2009 roku powstała strona elektronicznego wydania serwisu, a w 2010 roku nastąpiła zmiana formy wydawania serwisu. Do wydań zakładowych został dołączony dodatek dla wszystkich zakładów tworzących Sekcję