Przewodniczący

Dariusz Skorek

ur. 15.02.1967 roku w Warszawie

Przewodniczący Komisji Zakładowej nr 311 w E. Wedel

Przewodniczący Sekcji Krajowej Przemysłu Cukierniczego, Młynarskiego i Piekarniczego

Wiceprzewodniczacy Sekretariatu Przemysłu Spożywczego

1989 – data wstąpienia do NSZZ „Solidarność”

Kadencje:

1991 – 1994 Członek  Komisji Zakładowej
1994 – 1998 Członek Prezydium Komisji Zakładowej
1998 – 2002 Sekretarz Komisji Zakładowej
2002 – 2006 Sekretarz/ 2005 – Przewodniczący
2006 – 2010 Przewodniczacy
2010 – 2014 Przewodniczacy

Zatrudniony w zakładach E. Wedel od 1985 roku na stanowisku grawer w Centralnych Warsztatch Mechanicznych
W ramach restrukturyzacji przeniesony na linię C-275 A (Pawełek) w 1994 roku
Operator prowadzący proces produkcyjny na linii C-275 B (Orzechówka) od 1997 roku

Po śmierci Andrzeja Kamińskiego w 2005 roku – Przewodniczący Komisji Zakladowej
Od 2006 roku Przewodniczący Sekcji Krajowej i Wiceprzewodniczący Sekretariatu
Członek Europejskiego Forum Cadbury 2004 – 2010 (ERZ)
Jeden z współtwórców powstania w 1998 roku Sekcji Krajowej Przemysłu Cukierniczego.
Inicjator połączenia dwóch Sekcji Krajowych w 2006 roku