Skład kadencji

KADENCJA 2018 – 2022

Skorek Dariusz – przewodniczący

Dębska Elżbieta – z-ca przewodniczącego

Rybiński Piotr – z-ca przewodniczącego

Jusińska Danuta – skarbnik

Kudelski Janusz – sekretarz

Marek Stabiński – członek prezydium

Krzysztof Borczyk – członek prezydium

Dariusz Wodarski – członek prezydium

Łach Dorota – członek komisji

Kapciak Ewa – członek komisji

Gronecka Agnieszka – członek komisji

Koselski Wojciech – członek komisji

Przybysz Dariusz – członek komisji

Użarowski Jerzy – członek komisji

KADENCJA 2014 – 2018

komisja311

PRZEWODNICZĄCY

DARIUSZ SKOREK

WICEPRZEWODNICZĄCY

MAREK STABIŃSKI

SEKRETARZ

JANUSZ KUDELSKI

SKARBNIK

DANUTA JUSIŃSKA

CZŁONEK PREZYDIUM

ELŻBIETA DĘBSKA

CZŁONKOWIE KOMISJI ZAKŁADOWEJ

DOROTA ŁACH

MAŁGORZATA LEJDYN,

AGNIESZKA GRONECKA

JERZY UŻAROWSKI

DARIUSZ WODARSKI

KADENCJA 2010 – 2014

PRZEWODNICZĄCY

DARIUSZ SKOREK

WICEPRZEWODNICZĄCY

ELŻBIETA DĘBSKA

KRZYSZTOF BORCZYK

SEKRETARZ

WITOLD PODSIADŁY

SKARBNIK

DANUTA JUSIŃSKA

CZŁONKOWIE PREZYDIUM

JANUSZ KUDELSKI
MAREK STABIŃSKI

CZŁONKOWIE KOMISJI ZAKŁADOWEJ

EWA KAPCIAK,

MAŁGORZATA LEJDYN,

JOLANTA GĘSICKA

JERZY WENELCZYK,

JERZY UŻAROWSKI

DARIUSZ WODARSKI

 

KADENCJA 2006 – 2010

 

PRZEWODNICZĄCY

DARIUSZ SKOREK

WICEPRZEWODNICZĄCY

ELŻBIETA DĘBSKA

KRZYSZTOF BORCZYK

SEKRETARZ

WITOLD PODSIADŁY

SKARBNIK

JOLANTA GĘSICKA

CZŁONKOWIE PREZYDIUM

MAREK WYTRYKOWSKI

CZŁONKOWIE KOMISJI ZAKŁADOWEJ

EWA KAPCIAK,
MAŁGORZATA PODSIADŁA,
MAŁGORZATA LEJDYN
JERZY WENELCZYK,

KADENCJA 2002 – 2006

PRZEWODNICZĄCY

ANDRZEJ KAMIŃSKI – DO STYCZNIA 2005
DARIUSZ SKOREK – OD LUTEGO 2005

WICEPRZEWODNICZĄCY

ELŻBIETA DĘBSKA

SEKRETARZ

DARIUSZ SKOREK – DO STYCZNIA 2005
WITOLD PODSIADŁY – OD LUTEGO 2005

SKARBNIK

JOLANTA GĘSICKA

CZŁONKOWIE PREZYDIUM

KONSTANTY MIKA,
MAREK WYTRYKOWSKI

CZŁONKOWIE KOMISJI ZAKŁADOWEJ

EWA KAPCIAK,
MAŁGORZATA PODSIADŁA,
AGNIESZKA KONOPKA,
IZABELA DOLATA,
JOLANTA KRZEMIONKA,
MAŁGORZATA LATOSZEK,
MIROSŁAW MAZURKIEWICZ,
SŁAWOMIR ORŁOWSKI,
KRZYSZTOF SŁUPEK,
JERZY WENELCZYK,
SYLWESTER WYTRYKUS

ZWOLNIENI LUB REZYGNACJA – TERESA MĄKA, GRZEGORZ DEMUS, DARIUSZ KRYSKA

KOMISJA REWIZYJNA

JERZY NIEGOWSKI – PRZEWODNICZACY,
JANINA ZIELIŃSKA,
DANUTA JUSIŃSKA,
MAREK BORUCZ,
ZENON KSIĄŻEK,
DARIUSZ SOCHA,

ZWOLNIENI LUB REZYGNACJA –  JACEK OWCZAREK

TYMCZASOWA KOMISJA ZAKŁADOWA 18 KWIECIEŃ 1989

PRZEWODNICZĄCY

JERZY ZAGÓRSKI

WICEPRZEWODNICZĄCY

MARIA CHOJNACKA,
JANUSZ BĄK

SEKRETARZ

BARBARA RACZYŃSKA

CZŁONKOWIE TKZ:

GRAŻYNA KWIECIEŃ,
MIROSŁAWA KOWALSKA,
KRYSTYNA SZCZEPANIAK,
ANDRZEJ KAMIŃSKI,
TADEUSZ KOŁODZIEJ,
JANUSZ BRZYSKI,
KONSTANTY MIKA,
WACŁAW TOKARCZYK,
MAREK WYTRYKOWSKI

KOMISJA ZAKŁADOWA 26.11.1980  –  13.12.1981 ROK

PRZEWODNICZĄCY

SŁAWOMIR WYCZAŃSKI

WICEPRZEWODNICZĄCY

MIROSŁAWA KOWALSKA,
HENRYK SYPNIEWSKI,
JACEK MATUSZEWSKI

SEKRETARZ

LEON KOWALSKI

CZŁONKOWIE KZ:

KRYSTYNA WOJDALSKA,
MICHAŁ FALKIEWICZ,
JÓZEF FORYŚ,
WALDEMAR WYŻYKOWSKI,
WALDEMAR RUSAK,
STANISŁAW NADROWSKI,
TADEUSZ ZARZYCKI,
ALICJA SIWKOWSKA,
MIECZYSŁAW MAROŃ,
ANDRZEJ KAMIŃSKI,
IRENA GOLAŃSKA,
TADEUSZ REDA,
JERZY PRZYGODA,
JERZY SŁOMSKI.