LINKI

WARTO ODWIEDZIĆ:

Związkowe

KOMISJA KRAJOWA NSZZ „Solidarność”
Główny serwis NSZZ „Solidarność”. Aktualności z całej Polski, wiele przydatnych tekstów i dokumentów.

SEKRETARIAT PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO NSZZ „Solidarność”

Sekretariat Przemysłu Spożywczego NSZZ „Solidarność” skupia i koordynuje pracę poszczególnych sekcji przemysłu spożywczego w naszym związku. Na stronie Sekretariatu znaleźć można informacje dotyczące jego struktury i bieżącej działalności.

SEKCJA KRAJOWA PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO, MŁYNARSKIEGO I PIEKARNICZEGO NSZZ „Solidarność”
Strona Sekcji Krajowej NSZZ „Solidarność” do której należy nasza Organizacja Związkowa w ramach działalnosci branżowej.

REGION MAZOWSZE NSZZ „Solidarność”
Region związku w którym zarejestrowana jest nasza organizacja zakładowa.

FORUM SEKCJI KRAJOWEJ
Specjalne forum dla organizacji zrzeszonych w Sekcji

ZWIĄZEK W PHILIP MORRIS
Strona Międzyzakladowej Komisji w Philip Morris.


Pomocne

EFFAT
European Federation of Food, Agriculture and Tourism Trade Unions – czyli Europejska Federacja Związków Zawodowych w Przemyśle Spożywczym, Rolnictwie i Turystyce.

MIĘDZYNARODOWA ORGANIZACJA PRACY
Międzynarodowa Organizacja Pracy. Aktualności, informacje o MOP, oraz dokumenty na temat Międzynarodowych Standardów Pracy.

SERWIS PRAWO – PRACY

SERWIS AKTÓW PRAWNYCH

PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY
Państwowa Inspekcja Pracy. Bardzo przydatne dokumenty, np. statystyki dotyczące rozpatrywanych skarg i wniosków, zmiany w prawie pracy, przegląd prasy oraz bezpłatne porady prawne.


Ciekawe

OPINIE O PRACODAWCACH
Obiektywne i subiektywne o naszych pracodawcach

Solidarność kiedyś i teraz

XX-leciu ruchu społecznego „Solidarność”

SERWIS 21
Niezależny Serwis Informacyjny, bez politycznej poprawności.