MECHANICY

Uszanowanie wszystkim To nie jest pisanina dla jenteligentów o starganej nerwowości. Od razu proponuję, aby dalej czytali tylko ludzie spokojnej natury, lub które dzięki farmaceutycznym medykamentom, należą do pacjentów, którzy w celu spokojności ducha, obcują z usługami, które uzyskują za składki, jakie odprowadzają do NFZ. Ale do rzeczy. Jakby, kto tak chciał z Panem Alojzym się założyć, to każdą forsę gotów jest On postawić, że najwięcej jest w obecnem czasie literatów. Gdzie siem nie pójdzie, wszyscy piszą, aż się dymi, a najwięcej lidery lub techniki. Pewnego dnia Pan Alojzy zaszedł…

ZAPOZNAJ SIĘ Z CAŁYM ARTYKUŁEM

TROSKLIWE MISIE

Przysłów ze słowem „praca” jest w języku polskim aż nadto. Większość z nich podkreśla,  że uczciwe podejście do niej, zapewni naszej rodzinie bezpieczny byt i dostatek. Tyle fantazji, bo życie szybko jest w stanie to zweryfikować. Rynek pracy w Polsce to wciąż przysłowiowy „Dziki Zachód”. Rynek karierowiczów, którzy zapomnieli komu i dzięki komu, oraz w jakich  okolicznościach mogli uzyskać dostęp do nieskrępowanej nauki i lukratywnych stanowisk pracy (a co za tym idzie ogromnych pieniędzy). Z drugiej strony miliony pracowników, dla których szczytem marzeń jest otrzymać umowę o pracę na czas…

ZAPOZNAJ SIĘ Z CAŁYM ARTYKUŁEM

DOKTRYNA ETYCZNA

Dosyć łatwo uświadomić możemy sobie, jak wiele naszych decyzji i działań ma u podstaw zaufanie do kompetencji i dobrej woli ludzi, którzy udzielają nam rozmaitych informacji. Zaufanie to musi więc być predyspozycją wrodzoną, należącą do naszego arsenału umiejętności, że jako „dobrą monetę” przyjmujemy rozumienie cudzych wypowiedzi. Bo przecież gdybyśmy w pewnej chwili stracili zaufanie do siebie nawzajem i zaczęli starannie sprawdzać wszystko o czym informują nas inni,  nastąpiłby szybki regres naszych przekonań.  Czy zatem pokładane zaufanie w przekazane informacje, nie dyktuje nam instynkt. Wszak oprócz działania we wspólnym interesie, rodzi się  rywalizacja o dobra lub stanowisko,…

ZAPOZNAJ SIĘ Z CAŁYM ARTYKUŁEM