ZNACZENIE ZUZP

Zakładowe układy zbiorowe pracy są jedną z najważniejszych instytucji zbiorowego prawa pracy. Geneza układów zbiorowych pracy wiąże się powstaniem i rozwojem ruchu zawodowego w XIX w. Zbiorowe wystąpienia pracowników przeciwko pracodawcy kończyły się najczęściej porozumieniem utrwalającym zdobycze pracowników. Początkowo zwykle chodziło o podwyżki płac, stąd nazwa tych porozumień –układy taryfowe lub cennikowe. Takie układy nie miały żadnych podstaw prawnych. Można było zatem je określać mianem gentlemen’s agreement. Dopiero stopniowo stały się one legalne, co wymagał legalizacji związków zawodowych oraz stworzenia podstawy prawnej ich zawierania. Układami zbiorowymi pracy w dzisiejszym znaczeniu…

ZAPOZNAJ SIĘ Z CAŁYM ARTYKUŁEM

TROCHĘ O SEKCJI

Coraz częściej problemy pracowników wykraczają poza granice państw, a decyzje w naszych sprawach zapadają poza granicami Polski. Często sytuacja pracowników zależy od decyzji polityków w Brukseli, czy szefa międzynarodowego koncernu. Warto mieć na nich wpływ, a przynajmniej wiedzieć co zamierzają. Pracownicy organizują się w związki zawodowe na poziomie krajowym. Ponieważ wiele problemów pracowników wykracza poza granice państw, związki zawodowe tworzą międzynarodowe organizacje i współpracują ze sobą. Dzięki temu, na przykład pracownicy w Polsce mogą otrzymać pomoc swoich kolegów z innych krajów. Nasza organizacja zakładowa NSZZ „Solidarność” od lat współpracuje ze…

ZAPOZNAJ SIĘ Z CAŁYM ARTYKUŁEM