Zwykły dzień 01.03.2012

Mimo że nie zajmujemy się plotkami to i takie wiadomości wędrują do pokoju związkowego. Restrukturyzacja, to ostatnie z haseł, które pojawiło się w pokoju Komisji Zakładowej. W naszym widzeniu te hasło wiąże się z innymi słowami – reorganizacja i oszczędności. Pierwsza zmiana to dział, jakości, a bardziej osoby które bezpośrednio nadzorowały i sprawdzały co się złego dzieje z naszymi produktami, oraz z reklamacjami które trafiały do zakładu. Drugie hasło – zwolnienia. Skończyła się ocena pracowników (farsa) i nastąpił strach przed sankcjami. I słusznie, zbytnia wiara w sprawiedliwość i obiektywność, nie…

ZAPOZNAJ SIĘ Z CAŁYM ARTYKUŁEM

Nadzwyczajne posiedzenie Komisji Zakładowej

W dniu 27.02.2012 odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Komisji Zakładowej. Oprócz omówienia spraw związanych z budżetem organizacji w Wedlu, zajęto się sprawami branży cukierniczej oraz sytuacja w sprawie wieku emerytalnego. Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” przedyskutowała także szereg spraw związanych z działalnością na terenie zakładu. Jednym z wątków była sprawa badań okresowych i zakresu jej wykonywania dla poszczególnych stanowisk pracy. Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” omówiła także pismo otrzymane od pracodawcy, dotyczące pracowników tymczasowych ……Czytaj dalej…

ZAPOZNAJ SIĘ Z CAŁYM ARTYKUŁEM

Przegląd wynagrodzeń

Początek roku jest bardzo pracowity. Komisja Zakładowa odbyła już dwa bardzo istotne spotkania z przedstawicielami Zarządu Spółki. Pierwsze odbyło się dnia 03.01.2012 roku i dotyczyło odpowiedzi na pismo które Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” skierowała do Zarządu Spółki w listopadzie w celu uporządkowania spraw związanych z relacjami miedzy pracowniczymi. Kontynuacja tego spotkania planowana jest na 02.02.2012. Wynik tej rozmowy będzie bardzo istotny w relacjach pracownik – pracownik, pracownik – przełożony i przełożony – pracownik. Komisja Zakładowa składając pismo do Zarządu zareagowała na problemy składane przez pracowników, oraz bazowała na własnych obserwacjach…

ZAPOZNAJ SIĘ Z CAŁYM ARTYKUŁEM