ZMIANA PRACY

Dzisiejszy rynek pracy jest bardzo dynamiczny. Pora spojrzeć na rzeczywistość. Możemy to zauważyć w przebiegu karier pracowników. Według danych opublikowanych przez Eurobarometr, Polacy zmieniają pracę średnio, co 2,8 lat. Widać to zwłaszcza na początku, kiedy młody pracownik zdobywa doświadczenie i szuka swojej ścieżki zawodowej. Co jest najczęstszym powodem tego kroku? Zapewne powodem może być dodatkowy, niedoceniony wysiłek. Pokutuje także sformułowanie, co za dużo, to niezdrowo. Tak zwane międzyczasy i coraz więcej obowiązków, nie nastrajają nas pozytywnie do wykonywanych zajęć. Wiąże się to dodatkowo z  innym symptomem, pojawia się stres. Przecież nikt z nas nie…

ZAPOZNAJ SIĘ Z CAŁYM ARTYKUŁEM

Czas wolny jako rekompensata za pracę w godzinach nadliczbowych.

Co do zasady, pracownikowi, który wykonuje swoją pracę w godzinach nadliczbowych, oprócz wynagrodzenia przysługuje również stosowny dodatek za wykonywaną w ten sposób pracę. Warto jednak zwrócić również uwagę na inną formę rekompensaty za wykonywaną w ten sposób pracę. Zgodnie z art. 1512 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z póź. zm.; dalej: K.p.), w zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych pracodawca na pisemny wniosek pracownika może udzielić mu w tym samym wymiarze czasu wolnego o…

ZAPOZNAJ SIĘ Z CAŁYM ARTYKUŁEM

BEZPIECZNI NA MECIE?

Kampanię, jaką prowadzi Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy pracownicy uznają za konieczną, chociaż bardzo spóźnioną. Nie wszystkie formy popularyzacji zagadnienia się podobają np. Konkurs Dobrych Praktyk.  Na papierze i na slajdach wszystko może wyglądać znakomicie w praktyce już nie tak różowo.  Zresztą z powielaniem praktyk, nawet dobrych jest pewien szkopuł. To, co się może sprawdzać w firmie X niekoniecznie, musi znaleźć zastosowanie w firmie Y.  Skuteczność danej metody zależy od wielu czynników.  Na przykład od systemów organizacji pracy. Rzecz w tym, by dbałość o bezpieczeństwo w miejscu pracy…

ZAPOZNAJ SIĘ Z CAŁYM ARTYKUŁEM

Urlop na żądanie

Urlop na żądanie, –komu się należy, kiedy szef może odmówić. Wokół urlopów na żądanie narosło wiele wątpliwości. Po-wszechnice przyjmuje się, że pracodawca musi każdorazowo udzielić urlopu na żądanie, jeżeli pracownik o to zawnioskuje. Czy pracodawca może nie udzielić urlopu na żądanie? Urlop na żądanie wynika z przepisów prawa pracy, dokładnie z art. 1672 Kodeksu pracy, który stanowi, że pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym. Urlop na żądanie to nie dodatkowa pula dni wolnych,…

ZAPOZNAJ SIĘ Z CAŁYM ARTYKUŁEM

MOBBING, STAFFING, BOSSING

Mobbing – hasło, które już wielu was zna. Ze względu na swoją wielopostaciowość jest pojęciem trudnym do zdefiniowania. Nie ma jednej definicji tego zjawiska, co jest spowodowane tym, że jest to zjawisko, które związane jest z kilkoma płaszczyznami. Równo-znaczne z mobbingiem jest pojęcie bullyingu, które jest znane w Wielkiej Brytanii czy Australii. Niejednoznaczność mobbingu w stosunkach pracy można określić, jako molestowanie moralne, przemoc psychiczna, terror psychiczny czy dręczenie. Źródłem mobbingu może być przymus częstego i długo-trwałego przebywania w otoczeniu tych samych ludzi. Miejscem tym może być praca, szkoła, czy nawet…

ZAPOZNAJ SIĘ Z CAŁYM ARTYKUŁEM

Sporządzanie rozkładów i harmonogramów

Sporządzanie rozkładów i harmonogramów czasu pracy po zmianie przepisów Nowelizacja czasu pracy, wprowadziła nowe regulacje dotyczące sporządzania rozkładów i harmonogramów czasu pracy. Obecnie rozkłady trzeba przygotowywać, na co najmniej 1 miesiąc okresu rozliczeniowego i przedstawiać je pracownikom najpóźniej na 1 tydzień przed rozpoczęciem danego okresu rozliczeniowego. Rozkład czasu pracy to rozplanowanie dni pracy, dni wolne od pracy oraz godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy. Rozkład czasu pracy może mieć charakter ogólny dla wszystkich pracowników lub poszczególnych grup w naszym przypadku linii lub działów. Nie ma wówczas potrzeby rozplanowywania czasu pracy w…

ZAPOZNAJ SIĘ Z CAŁYM ARTYKUŁEM

DYSKRYMINACJA WYNAGRODZENIA

Miało być o czasie pracy, ale ostatnio został wywołany temat dyskryminacji płacowej. Zawarte w art. 183c kodeksu pracy zapisy, stanowią o tym, że pracownicy mają prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości. Co ważne, zasadę tę stosuje się do wszystkich składników wynagrodzenia, bez względu na ich nazwę i charakter, a także inne świadczenia związane z pracą, przyznawane pracownikom w formie pieniężnej lub w innej formie niż pieniężna. Co zatem oznacza sformułowanie, praca o jednakowej wartości? Pracami o jednakowej wartości są prace, których wykonywanie wymaga…

ZAPOZNAJ SIĘ Z CAŁYM ARTYKUŁEM