Archiwum kategorii: POMYSŁOWY ZWIĄZKOWIEC

MOBBING W MIEJSCU PRACY

Mobbing jest pojęciem o nieostrym zakresie i czasami mylonym z dyskryminacją (art. 183a kodeks pracy). Tymczasem odróżnienie tych dwóch negatywnych oddziaływań w sferze pracowniczej ma duże znaczenie z uwagi na odmienne sankcje: w razie mobbingu pracownik może dochodzić odszkodowania za … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii POMYSŁOWY ZWIĄZKOWIEC | Możliwość komentowania MOBBING W MIEJSCU PRACY została wyłączona

Czas wolny jako rekompensata za pracę w godzinach nadliczbowych.

Co do zasady, pracownikowi, który wykonuje swoją pracę w godzinach nadliczbowych, oprócz wynagrodzenia przysługuje również stosowny dodatek za wykonywaną w ten sposób pracę. Warto jednak zwrócić również uwagę na inną formę rekompensaty za wykonywaną w ten sposób pracę. Zgodnie z … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii POMYSŁOWY ZWIĄZKOWIEC | Możliwość komentowania Czas wolny jako rekompensata za pracę w godzinach nadliczbowych. została wyłączona

Urlop na żądanie

Urlop na żądanie, –komu się należy, kiedy szef może odmówić. Wokół urlopów na żądanie narosło wiele wątpliwości. Po-wszechnice przyjmuje się, że pracodawca musi każdorazowo udzielić urlopu na żądanie, jeżeli pracownik o to zawnioskuje. Czy pracodawca może nie udzielić urlopu na … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii POMYSŁOWY ZWIĄZKOWIEC | Możliwość komentowania Urlop na żądanie została wyłączona

MOBBING, STAFFING, BOSSING

Mobbing – hasło, które już wielu was zna. Ze względu na swoją wielopostaciowość jest pojęciem trudnym do zdefiniowania. Nie ma jednej definicji tego zjawiska, co jest spowodowane tym, że jest to zjawisko, które związane jest z kilkoma płaszczyznami. Równo-znaczne z … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii POMYSŁOWY ZWIĄZKOWIEC | Możliwość komentowania MOBBING, STAFFING, BOSSING została wyłączona

DYSKRYMINACJA WYNAGRODZENIA

Miało być o czasie pracy, ale ostatnio został wywołany temat dyskryminacji płacowej. Zawarte w art. 183c kodeksu pracy zapisy, stanowią o tym, że pracownicy mają prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości. Co ważne, … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii POMYSŁOWY ZWIĄZKOWIEC | Dodaj komentarz

Rozliczanie pracy w niedziele i święta

W rozumieniu art. 1519 § 1 k.p. dniami wolnymi od pracy są niedziele i święta określone w przepisach o dniach wolnych od pracy. W zamian za pracę w niedziele i święta przysługuje zawsze pełny dzień wolny od pracy, bez względu … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii POMYSŁOWY ZWIĄZKOWIEC | Dodaj komentarz

Art. 42 § 4 Kodeksu Pracy

Zgodnie z treścią tego artykułu wypowiedzenie dotychczasowych warunków pracy lub płacy nie jest wymagane w razie powierzenia pracownikowi w przypadkach uzasadnionych potrzebami pracodawcy innej pracy niż określona w umowie o pracę na okres nieprzekraczający 3 miesięcy w roku kalendarzowym, jeżeli nie … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii POMYSŁOWY ZWIĄZKOWIEC | Możliwość komentowania Art. 42 § 4 Kodeksu Pracy została wyłączona